Novi župan Izole je Tomislav Klokočovnik

Izolski občinski svetniki so zavrnili pritožbo Brede Pečan zoper poročilo Občinske volilne komisije o izidu drugega kroga županskih volitev in za župana Izole potrdili Tomislava Klokočovnika.

Objavljeno
11. januar 2007 22.58
Tomislav Klokočovnik, kardiokirurg iz Kliničnega centra
Izola - Izolski občinski svetniki so zavrnili pritožbo Brede Pečan zoper poročilo Občinske volilne komisije (OVK) o izidu drugega kroga županskih volitev v Izoli in za župana Izole potrdili Tomislava Klokočovnika. Ta je funkcijo tudi že sprejel.

Občinski svetniki so na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrnili pritožbo Brede Pečan na občinski svet, ki se je pritožila zoper poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga županskih volitev v Izoli.

V pritožbi je Pečanova navedla, da je komisija pri obravnavi pritožbe Klokočovnika na občinski svet pridobila ustrezna dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja, da je dejansko glasovanje po pošti potekalo in se izvedlo pred dnevom glasovanja. V pritožbi je še zapisala, da nezakonitosti komisije pri glasovanju po pošti za nobeno glasovnico ni ugotovila. Občinskemu svetu pa je predlagala, da ne sprejme ugotovitve o izvolitvi Klokočovnika za župana in naj zavrne poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga županskih volitev v Izoli.

Pečanova se ni strinjala s pravnim podukom

Breda Pečan je ob zavrnitvi pritožbe predlagala spremembo pravnega poduka, da je dopustna pritožba na sodišče pristojno za upravne spore. Ni se namreč strinjala s pravnim podukom, ki ga je v poročilu o zavrnitvi pritožbe v imenu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prebral svetnik in predsednik komisije Darko Grad, kjer je povedal, da Pečanova lahko sproži upravni spor. Svetniki predloga Pečanove niso sprejeli.

Pečanova je na začetku seje opozorila na to, da ji je bila kršena pravica do priprave pritožbe v 48 urah po razglasitvi sklepa komisije o volilnem rezultatu. Ker je sklep prejela šele v sredo ob 13. uri, bi seja občinskega sveta lahko bila šele v petek ob 13. uri, zaradi česar je predlagala, da se sejo občinskega sveta prestavi na petek po 13. uri. Občinski svet pa predloga ni sprejel.

Svetniki pa so zvrnili tudi pritožbo Klokočovnika zoper poročilo občinske volilne komisije zaradi napačne uporabe materialnega prava in kršitve pravil postopka. V pritožbi je Klokočovnik navedel, da je bila obrazložitev poročila napačna, saj bi se morala občinska volilna komisija opredeliti do vseh kršitev, kljub temu, da je rezultat volilnega izida pravilno ugotovljen.

Klokočovnik zadovoljen

Novi izolski župan Tomislav Klokočovnik je po današnji seji izrazil zadovoljstvo nad končnim izidom in poudaril, da je na volitvah zmagal že novembra. V primeru, da bi upravno sodišče odločilo v prid Bredi Pečan, sam na sodišče ne bo ponovno hodil, temveč bo sprejel, da je županja Pečanova. V petek bo, kot je povedal prevzel ključe občinske zgradbe, pozdravil ljudi in začel z delom.

Klokočovnik je sicer pojasnil, da delovnega plana še ni naredil, prav tako še ni razmišljal o prevetritvi občinske uprave, bodo pa določene spremembe po njegovih besedah potrebne. Pojasnil je, da si želi funkcijo župana opravljati nepoklicno, ter da želi občino voditi na demokratičen način, skupaj s podžupani, občinskim svetom in s posluhom za to kar želi javnost.

Pečanova napovedala sodni spor

Sicer pa je Pečanova v primeru zavrnitve pritožbe že napovedala, da so bo na odločitev občinskega sveta v osmih dneh pritožila še na novogoriško upravno sodišče. Ugotovitveni sklep občinskega sveta o županu po njenih besedah tako ne bo pravnomočen, vse dokler sodišče ne bo dokončno odločilo o pritožbi. Tako bi po njenem funkcijo izolskega župana moral opravljati vršilec dolžnosti, najstarejši izolski občinski svetnik Anton Juriševič.

Je bila ustavna pravica do volitev kršena?

Na ustavno sodišče se je kandidatka za županjo Izole pritožila, ker je upravno sodišče v Novi Gorici presodilo, da 12 glasovnic, prispelih po pošti, ni veljavnih, tej odločitvi pa sta sledila tudi volilna komisija in občinski svet. S tem je bila volivcem po njenem prepričanju kršena ustavna pravica do volitev. Pritožbo v imenu volivcev pa bo po njenih besedah vložila odvetniška pisarna Mira Senice. Zaenkrat je to storila ena volivka.

Pečanova: Primer se je izkazal za državni problem

Pečanova je na ustavno sodišče, ki naj bi njeno pritožbo obravnavala kot nujno, vložila tudi zahtevo za ustavno presojo 41. člena zakona o lokalnih volitvah in tretjega odstavka 81. člena zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašata na glasovanje po pošti. Pravniki po njenih besedah namreč ocenjujejo, da sta zakona, pa tudi zakon o lokalni samoupravi, v tem delu nedorečena in zato povzročata arbitrarno odločanje volilnih organov in sodišč v primeru sporov. Po končanem zapletu pa se bo kot poslanka državnega zbora zavzela za ustrezno "prevetritev" vseh treh zakonov.

Kot je še dejala omenjenih pravnih postopkov ni uporabila zato, ker si močno želi biti županja, temveč ker se je ta primer izkazal za državni problem in ne le za problem neke srednje velike občine.