Novo iskanje vzdrževalca zastarelega ABC

Dars je po hladni prhi zdaj v postopek izbire poleg Kapscha pozval še Traffic design.

Objavljeno
06. december 2015 21.35
Aleš Stergar
Aleš Stergar

Ljubljana – Državna revizijska komisija je zavrnila predlog Darsa, da kljub revizijskemu zahtevku zaradi nujnosti podpiše pogodbo o vzdrževanju elektrostrojne opreme cestninskega sistema (ABC). Dars je zato pozval oba ponudnika, naj za nov postopek s pogajanji do te srede oddata novi ponudbi.

Dars je javno naročilo objavil julija in oktobra izbral skupino ponudnikov ljubljanskega VNET ter dunajskega in ljubljanskega Kapsch TrafficComa. Na izbor se je pritožil drugi prijavljeni, Q-Free Traffic design, Dars je revizijski zahtevek zavrnil, saj se mu s podpisom pogodbe mudi: sistem ABC že vse leto 2015 ni redno vzdrževan, saj Dars za to sam nima kadra.

V obrazložitvi zavrnitve revizijskega zahtevka so v Darsu opozorili, da so od začetka leta odpravljali le nujne napake, da rednega preventivnega vzdrževanja ni bilo in da oprema zato ne deluje več optimalno: »Prenehanje delovanja cestninskega sistema bi imelo hude finančne posledice za naročnika in državni proračun, vplivalo pa bi tudi na izpolnjevanje obveznosti po koncesijski pogodbi.«

Državni revizorji so kljub temu presodili, da bi Dars lahko težavo pravočasno odpravil. Brez predhodne objave se je namreč pogajal le s Traffic designom, ki je davno pred prihodom novega norveškega lastnika Q-Free sistem ABC postavil in ga nato do konca lanskega leta tudi vzdrževal. Na nejavni postopek se je zato decembra lani pritožil Kapsch, ki so mu državni revizorji aprila letos pritrdili – in Dars je potem pripravil julijski razpis.

Iz obrazložitve državne revizijske komisije DRK izhaja, da je Dars, zavedajoč se dolgotrajnosti postopka, dobil dovoljenje ministrstva za javno upravo za nov postopek s pogajanji brez predhodne objave, s katerim bi težavo rešil začasno. Dars je na vprašanja Dela o nadaljevanju postopka odgovoril le, da postopek vodi v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogodba za največ devet mesecev

Je pa zato direktor Kapscha Jože Hebar povedal, da je v četrtek, 3. decembra, začel teči nov postopek, h kateremu jih je avtocestna družba pozvala v sredo, očitno takoj po prevzemu odločitve DRK s 30. novembra. K postopku izbire izvajalca s pogajanji sta pozvana oba ponudnika, ki že izpolnjujeta pogoje, pogodba pa naj bi bila začasna, za največ devet mesecev. Očitno za čas, ko naj bi bil rešen prvotni razpis ali pa začet postopek uvajanja novega cestninskega sistema za težja vozila.

Jože Hebar je potrdil naše sklepanje o prvem razpisu, da je neizbranemu Traffic designu Dars omogočil vpogled v Kapschevo ponudbo, Kapschu pa kljub pozivu ni omogočil vpogleda v tekmečevo, kar je prednost za drugega ponudnika v novem postopku. Kot ugotavljajo v Kapschu, gre za popolnoma nov postopek, z zahtevanimi novimi bančnimi jamstvi in spremenjenimi razpisnimi pogoji. DRK se od začetka novembra ukvarja tudi s Kapschevim revizijskim zahtevkom na razpis za elektronsko cestninjenje za vozila, težja od treh ton in pol. Štiri ponudbe, tudi Kapscheva in Q-Freejeva (Traffic designova), pa neodprte ležijo v Darsovih trezorjih od sredine oktobra.

Hebar ob najnovejšem zapletu ugotavlja, da tega in drugih ne bi bilo, če bi država že pred leti, kot je to načrtovala, kot to od nje pričakuje EU in kot je v interesu državljanov ter uporabnikov avtocest, uvedla sodoben sistem za elektronsko cestninjenje tovornih vozil. Vendar so razpis, na katerega se je prijavil samo Kapsch, leta 2013 razveljavili prav državni revizorji. »Namesto tega izgubljamo tudi do sto milijonov evrov na leto zaradi tehnološko popolnoma neprimernega, zastarelega in luknjastega cestninskega sistema,« trdi Hebar.