Novo vodstvo medicinske fakultete

Postopek izbire dekana se je vlekel od marca. Slavil je prof. dr. Igor Švab.

Objavljeno
01. junij 2017 15.14
rsi_SVAB IGOR
Brigite Ferlič Žgajnar
Brigite Ferlič Žgajnar

Švab, predstojnik katedre za družinsko medicino bo dosedanjega dekana Dušana Šuputa nasledil prvega oktobra, do tedaj pa bo imenoval svojo ekipo prodekanov in jo predlagal na senatu, ki bo konec junija, ter se pripravil na prevzem funkcije.

Njegova protikandidata Tadej Battelino, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na pediatrični kliniki, in predstojnik katedre za nevrologijo na medicinski fakulteti Zvezdan Pirtošek pravita, da nista razočarana zaradi poraza. Batellino je povedal, da so člani senata in študentje volili glede na svoje prioritete in interese, Pirtošek pa je dejal, da je na 'volitveni vlak' skočil v zadnjem trenutku. Nevrolog Pirtošek meni, da so bili vsi kandidati dobri, kar se je po njegovem verjetno odražalo v daljšem volivnem postopku: »Vsak od nas je imel nekoliko drugačen poudarek, a značilno nam je skupno vsebinsko jedro, ki nadaljuje pot ljubljanske medicinske fakultete.« Postopek je Pirtošek doživljal kot demokratičen in je protikandidatoma hvaležen za zanimivo in korektno izkušnjo. »Prof. Švab je bil zadnja štiri leta prodekan in bo znal uporabiti svoje bogate izkušnje v dobro fakultete,« je z zaupanjem v kolega dejal Pirtošek.

Novoizvoljeni dekan Švab je povedal, da bo ob prevzemu funkcije sledilo veliko dela na izboljšanju kakovosti pouka in pogojev za delo in študij: »Ena pomembnih prioritet je tudi izboljšanje ugleda in prepoznavnosti naše fakultete.«

Dolgotrajni postopek

Volitve dekana Medicinske fakultete so se začele 6. februarja s pozivom rektorja ljubljanske univerze. Sredi marca so bili senatorji fakultete seznanjeni o kandidaturi zgoraj omenjenih treh univerzitetnih učiteljev. V naslednjem mesecu so kandidati pripravili program dela in ga objavili na spletni strani fakultete. Skupna predstavitev za zaposlene in za študente je bila 13. aprila, 15. maja pa je bil sklican akademski zbor, na katerem so bile po predstavitvi kandidatov izpeljane tajne volitve. Na teh volitvah sta prejela večino glasov prof. dr. Tadej Battelino (36) in prof. dr. Igor Švab (35). Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je prejel 30 glasov, zaradi česar sta bila senatu v nadaljnji postopek predlagana samo prva dva kandidata.

22. maja je bila sklicana redna seja senata, na kateri so bile izvedene tajne volitve. Batellino je prejel 35 glasov, Švab pa 50. Ker nihče od obeh kandidatov ni prejel potrebne večine glasov vseh članov senata (potrebnih 51 glasov), je bil sprejet sklep, da se volitve ponovijo. Hkrati je bil sprejet sklep, da se upošteva pravilo izločanja, po katerem se na naslednjih volitvah izreka podpora samo enemu kandidatu.

V ponedeljek se je na izredni seji senata, na tajnih volitvah, Švab s 70 glasovi za, sedmimi glasovi proti in šestimi  neveljavnimi zavihtel na vodilni stolček fakultete.