Novogoričani zahtevajo omejitev izvoza hlodovine

Vzpostaviti nameravajo biomasni center in razvojni center za nove produkte iz lesa.

Objavljeno
06. maj 2014 19.40
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Na Goriškem že dlje časa opozarjajo na številne zamujene priložnosti, ki jih ponuja lesno bogastvo. Iz regije namreč v tujino, zlasti v Italijo, vsako leto odpeljejo od 60.000 do 70.000 kubičnih metrov lesa, območje pa ima na ta račun zgolj uničene ceste. Zato so zdaj pripravili konkretne sklepe za povečanje rabe lesa.

Slednje je pripravila posebna delovna skupina za les, ki ji predseduje svetnica Darinka Kozinc, sicer tudi predsednica Zveze lesarjev Slovenije, mestni svet pa jih je na današnji seji tudi potrdil. Občina bo tako spodbujala nastanek in razvoj podjetij s področja lesnopredelovalne industrije, med načrti pa je še ustanovitev Konzorcija za sonaravno in trajnostno pridobivanje, predelavo in rabo lesa v energetske namene, ki bo povezal občine z zasebnimi lastniki gozdov, obrtniki in lesno predelovalnimi podjetji, regijsko razvojno agencijo in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin.

Vzpostaviti nameravajo celo t.i. Biomasni center. Slednji bo vključeval sušilnice lesa, prodajo lesa, proizvodnjo peletov in lesnih bio sekancev, projekt pa bodo pripravili za črpanje sredstev v finančni perspektivi 2014–2020. Prav tako je med načrti tudi razvojni center za oblikovanje in predelavo lesa za generiranje novih produktov iz lesa, ki bi nastal v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica.

Iz Nove Gorice pa bo na slovensko vlado očitno romalo tudi pismo z zahtevami, da ministrstvo za kmetijstvo in okolje ustanovi službo za les, da država sprejme ustrezne administrativne ukrepe za omejitev izvoza hlodovine, uvede nižjo stopnjo davka na nepremičnine za lesene gradnje in da ustanovi delovno skupino oblikovalcev in tehnologov za generiranje novih izdelkov iz lesa in promocijo lesa. Novogoričani zahtevajo tudi nižjo stopnjo DDV na izdelke iz lesa.

Naj spomnimo, da ima severna Primorska približno 120.000 hektarov gozdov, saj je poraščenost območja z njimi kar 60-odstotna. Po nekaterih podatkih bi lahko iz državnih gozdov v regiji tržišču na leto zagotovili približno 30.000 kubičnih metrov lesa, še precej več pa ga je v rokah zasebnih lastnikov. V novogoriški občini že leta 2010 izdelali projekt za gradnjo centra za predelavo lesa na Trnovem. Slednji je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane zrasel kot prvi od načrtovanih treh v državi. Projekt javno-zasebnega partnerstva so do zdaj uresničili v manjši meri, so pa na Trnovem vseeno odprli nekaj novih delovnih mest.