Novogoriška občina za »superporavnavo« plačala tri milijone evrov

2.939.874 evrov je novogoriška občina plačala v celoti, le 11.000 evrov, ki bi pripadli SGP Gorica, zaradi rubežev ne.

Objavljeno
16. januar 2014 07.38
Posodobljeno
16. januar 2014 17.00
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Dolgoletni spor novogoriške občine in SGP Gorica, v katerem je občina več kot šest let bila pravo vojno za lastništvo večine javnih zemljišč Nove Gorice, je, kot kaže, končan. Občina je namreč pred dnevi za sodno poravnavo vsem upravičenim upnikom oziroma njihovim pravnim naslednikom plačala 2.939.874 evra, saj je v začetku leta prejela sklep Višjega sodišča v Kopru, ki je spremenilo sklep okrajnega sodišča in ji naložilo, da mora obveznosti izpolniti.

Občina je sodno poravnavo sklenila že sredi lanskega junija, podprli pa so jo tudi tukajšnji svetniki. Obveznosti v višini nekaj manj kot tri milijone evrov bi morali Novogoričani poravnati do 17. oktobra, a je prišlo do sodnega odloga izvršitve. Novogoriško okrajno sodišče je namreč ugodilo predlogu vrhovnega državnega tožilstva za odlog izvršitve v poravnalnem delu, ki se nanaša prav na plačilo zneskov posameznim upnikom. Zato je občina denar položila na sodni depozit, kjer naj bi počakal na zaključek sodnega postopka. 3. januarja letos pa je novogoriška občina prejela sklep Višjega sodišča v Kopru, ki je v pritožbenem postopku spremenilo sklep okrajnega sodišča. Na podlagi sklenjene sodne poravnave, ki ima značaj pravnomočne sodne odločbe, in skladno z odločitvijo višjega sodišča je bila mestna občina dolžna izpolniti obveznosti. V primeru neplačila bi ji namreč pripadlo še plačilo zamudnih obresti, upniki pa bi lahko zoper občino predlagali tudi izvršbo.

Zaprli tudi 19 sodnih postopkov

»Sodna poravnava je postala pravnomočna in izvršljiva. Zato smo obveznosti izpolnili, in sicer 8. januarja. S poravnavo smo zaprli tudi 19 sodnih postopkov,« pravi odvetnik novogoriške občine v zadevi SGP Gorica Ivan Rutar. »Občina bo zdaj z etažnimi lastniki v stanovanjskih blokih sklenila dogovor oziroma jim ugodila glede obsega površin, ki so nujne za uporabo stavb. Seveda bo prevzem nepremičnin prinesel tudi davčno obveznost, zato na ljudje premislijo, kaj je smiselno prevzeti in česa ne,« meni odvetnik.

Dodaja, da vpisi pravic v zemljiško knjigo, ki jih je občina pridobila na podlagi sodne poravnave, nemoteno potekajo že od sklenitve poravnave. »Za prvo garažno hišo smo že vknjiženi kot lastniki, prav tako ima občina že vknjiženo lastninsko pravico na eni večjih parcel ob Ulici Gradnikove brigade v velikosti 10.000 kvadratnih metrov,« navaja Rutar. Na vprašanje, kdaj bo mesto deblokirano in se bodo lahko začele tudi naložbe, kakršna je dolgo pričakovana gradnja prizidka ob zdravstvenem domu, pa odgovarja: »Težko je oceniti. Občina je pridobila lastninsko pravico, torej je že dejanski lastnik, le pravni, zemljiškoknjižni lastnik še ni. Lahko pa kot lastnik razpolaga z nepremičninami«. Zato Rutar ne vidi preprek, da se pridobivanje gradbene dokumentacije za gradnjo prizidka za zdravstveni dom ne bi začelo.

Arčon: »Končno deblokada mesta

»Naše vodilo je bila deblokada mesta s 160 hektarji zemljišč in velikim število parkirnih mest,« odločitev za sodno poravnavo pojasnjuje novogoriški župan Matej Arčon. »Naš pogled je usmerjen v prihodnost, da s stanovalci uredimo zemljiškoknjižna in v naslednjih postopkih še pripadajoča funkcionalna razmerja. To je smiselno tudi zaradi urbanističnega razvoja mesta in zaradi tega, da lahko vendarle začnemo izvajati naložbe, ki jih zaradi spora nismo mogli,« zatrjuje župan.

Ob tem naj dodamo, da občina v poravnavi ni izplačala zgolj pičlih enajst tisoč evrov, kolikor naj bi jih na koncu dobila družba SGP Gorica. To pa zato, ker je občina z več sodišč prejela več sklepov o rubežih. Tako zdaj čaka na navodila sodišč, komu in v kakšnem vrstnem redu naj omenjeni znesek razdeli.

Angažirali tudi odvetniško pisarno Čeferin

Občina je v sodni poravnavi angažirala tudi odvetniško pisarno Čeferin. Kot je včeraj dejal odvetnik Aleksander Čeferin, je bila njihova naloga preveritev zakonitosti celotnega postopka in predvsem podpisa poravnave, prav tako so podali svojo presojo zahteve za varstvo zakonitosti državnega tožilstva.

»Naša ugotovitev je bila, da je poravnava zakonita in da je zahteva za varstvo zakonitosti neutemeljena, kar je s sklepom deloma potrdilo že Višje sodišče v Kopru,« meni odvetnik. Naj spomnimo, da je prav odvetniško pisarno Čeferin v akciji Roberta Goloba več sto meščanov pred štirimi leti pooblastilo za zastopanje njihovih interesov proti SGP Gorica. Teh pooblastil nikoli niso preklicali. Odvetnik navzkrižja interesov v tem primeru ne vidi. »Cilj je rešitev istega problema,« je dejal včeraj.