O mostu, ki je ostal v potoku

Protipoplavna dela v porečju Savinje: Na celjskem Ostrožnem lahko pozabljeni stari most čez Koprivnico ustavi potok, ki bo spet poplavljal

Objavljeno
02. junij 2014 22.29
Celje, 1.6.2014 - Most ccez Koprivnico na cesti v Lokrovec, ki zapira visoke pretoke potoka in zaradi katerega so nizzje izvedeni protipoplavni ukrepi brez uccinka.
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Ljubljana, Celje – Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da ob 45,5 milijona evrov za poplavno varnost v porečju Savinje ni treba zagotoviti še 300.000 evrov za nov most čez Koprivnico v celjskem naselju Ostrožno. V projektu namreč ni bil predviden in zdaj so izračunali, da stari tudi ob tristoletnih vodah ne bo povzročal poplav. Ali res?

Leta 2007 je Koprivnica prestopila nasipe in v naselje Ob potoku vdrla tudi prek kanalizacije. Škode je bilo za devet milijonov evrov. Tudi med prejšnjimi poplavami, zadnji večji sta bili leta 1998 in 1990, je tam poplavljalo. Zato poplavne varnosti, ki jo ministrstvo v porečju Savinje izvaja od leta 2012, ne bo mogoče zagotavljati le z izračuni za sto- in tristoletne vode. Zaradi spreminjanja podnebja in režima padavin visoke vode uničujejo vse pogosteje.

Drži, da nov most na Cesti v Lokrovec ni bil načrtovan. Na problem je aprila opozoril izvajalec protipoplavnih del v porečju Savinje, družba Nivo Eko. Direktor Klemen Senič in vodja del Uroš Sanda sta pisala Bojanu Drnovšku na ministrstvo. Opozorila sta na hidravlični izračun v tehničnem poročilu projektne dokumentacije, da most na Cesti v Lokrovec ne prevaja sto- in tristoletnih voda. Predlagala sta zamenjavo in povišanje ceste na obeh straneh, saj se po dvigu nasipov ob Koprivnici most »nahaja v strugi«. Dela bi bilo po njunem nujno opraviti tudi zato, ker rumena knjiga za izvedbo zahteva, da izvajalec opravi vsa dela, ki niso posebej navedena, a bi neizvedba preprečila učinkovitost drugih protipoplavnih ukrepov.

Da bi bili povišanje nasipov ob Koprivnici in nov, dvignjen most dolvodno pri gostilni Ljubica ob visokih vodah sploh učinkoviti, bi morali nov most zgraditi tudi na Cesti v Lokrovec. Senič in Sanda sta ponudila tudi ceno: 295.000 evrov.

Na ministrstvu so včeraj potrdili, da so s problemom seznanjeni. Inženirju nadzorne družbe Projekt iz Nove Gorice so naročili, naj ponovno preveri ustreznost prevodnosti Koprivnice na mostu v Lokrovec in višje od mostu. Zagotovil je, da »tristoletne poplavne vode, kljub oviri v vodi [most in plavje višine 50 centimetrov], ne bodo povzročile poplav ter da je glede na projekt in izvedeno stanje zagotovljeno še 40 centimetrov varnostne višine«. Zato ni potreben dodatni denar za most, trdijo na ministrstvu.

Medtem je Nivo Eko cesto do mostu na obeh straneh Koprivnice povišal, most pa je ostal v strugi. Zajezil ga bo ob prvih višjih vodah. Koprivnica bo nad mostom lahko prestopila nasipe, že izvedeni protipoplavni ukrepi niže ob njej pa bodo zaman.