O taksi bo odločalo ustavno sodišče

Predjamski grad: občina vztraja pri uvedbi takse, ministrstvo ocenjuje, da bi to bilo nezakonito.

Objavljeno
03. oktober 2014 22.22
Obiskovalci in avtomobili na zasebnem parkirišču Gostilne Požar ob Predjamskem gradu pri vasici Predjama. Slovenija 30.junija 2014.
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Postojna – Ker občina Postojna noče razveljaviti odloka o občinski taksi v Predjami, ki je po oceni ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) nezakonit in neustaven, bo MKO svojo oceno preverilo s postopkom na ustavnem sodišču. Zahtevo za začetek tega postopka bo vlada sprejela na eni izmed prihodnjih sej.

Decembra lani, v razgretem ozračju po izbiri najemnika Predjamskega gradu, podjetja Postojnska jama, je večina v postojnskem občinskem svetu sprejela odlok, s katerim bi lokalna skupnost turistom zaračunavala takso za obremenjevanje okolja. In to čeprav se je prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj zavezal, da bo za isti namen vsako leto prispeval 45.000 evrov. »Obiskovalci v Predjamo prihajajo z osebnimi vozili, avtodomi, avtobusi, nemalokrat si ogledajo le zunanjost gradu, koristijo sanitarije, uživajo v lepem razgledu, za seboj pa pustijo smeti in onesnažujejo okolje,« so takrat obrazložili predlog odloka na občini, ki bi pobirala od dva do 50 evrov takse, odvisno od vrste vozila, taksa pa bi bila predvsem prihodek Krajevne skupnosti Bukovje.

Toda občina skladno z zakonom o varstvu okolja ne more predpisovati dajatev zaradi onesnaževanja lokalnega okolja, trdijo na MKO. Podrobna določitev vrste onesnaževanja, osnove za obračun, zavezancev za plačevanje dajatve in podobno je izrecno v pristojnosti vlade. Odlok pa je v nasprotju tudi z zakonoma o lokalni samoupravi in o financiranju občin ter z ustavo, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi skladni z ustavo in zakoni. Polega tega so na MKO ugotovili, da je občinski svet obravnaval drugačno besedilo predloga odloka kot odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS.

Ministrstvo, ki je pristojno za nadzor nad zakonitostjo aktov občin v zadevah s področja varstva okolja, je občino dvakrat pozvalo k razveljavitvi odloka, a ta poziva ni upoštevala. Menda namerava odlok še letos spremeniti tako, da različne interpretacije ne bodo mogoče. Na občini so MKO zatrdili, da ne gre za takso zaradi onesnaževanja okolja, ampak zaradi urejanja prometne in turistične infrastrukture, ki je zaradi več ko sto tisoč obiskovalcev na območju Predjame v zelo slabem stanju. Včeraj pa so z občine Postojna sporočili, da vztrajajo pri stališču, da je odlok zakonit in ustaven.