Ob Dravi bodo obudili močvirja in gnezdišča

Čez mesec dni je predviden začetek okoljskega projekta Livedrava  na območju Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi.

Objavljeno
01. avgust 2012 17.53
Ptujsko jezero - ?lovek je naravno okolje Drave povsem spremenil /F.
Miha Rubin, Franc Milošič, Ptuj
Miha Rubin, Franc Milošič, Ptuj

Maribor, Ptuj - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) bo 1. septembra začelo izvajati 4,4 milijone evrov vreden projekt Livedrava; z njim naj bi poskrbeli za renaturacijo, zavarovanje in trajnostno upravljanje območja spodnje Drave.

Na DOPPS, ki je nosilec projekta, so izpostavili štiri cilje: ohraniti in izboljšati stanje populacij na območju Nature 2000 Drava, zlasti ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom, zagotoviti trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zagotavljal protipoplavno varnost, izboljšati sodelovanje ter ozavestiti širšo javnost o pomenu naravne dediščine Drave.

V načrtu tudi izdelava gnezditvenega otoka

Med pomembnejše naloge za doseganje teh ciljev sodijo ponovna vzpostavitev mokrišča na območju nekdanjih bazenov za odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož, izdelava gnezditvenega otoka za navadne čigre na Ptujskem jezeru, renaturacija treh zasutih rečnih rokavov v skupni dolžini 1,5 kilometra, čiščenje zaraščenih prodišč, izdelava gnezdivenih sten za breguljko in vodomca itd.

Prav tako načrtujejo razglasitev krajinskega parka ob Dravi med Ormožem in Središčem ob Dravi, ureditev infrastrukture za obiskovalce na območju renaturiranih bazenov in postavitev ornitološke opazovalnice na Ptujskem jezeru. Celoten projekt Livedrava naj bi DOPPS in partnerji zaključili v petih letih, je povedal Damijan Denac.

Z deli letos še ne bodo začeli

Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj bo vprojektu Livedrava sodelovalo predvsem kot izvajalec posamičnih del, poudarja vodja projekta Agata Suhadolnik. Del obale ptujskega akumulacijskega jezera je to podjetje že renaturiralo in uredilo. Konkretnih del v omenjenem projektu pa se letos še ne bodo mogli lotiti, saj je za posamične naloge pripravljena le projektna dokumentacija, Vodnogospodarski biro Maribor bo izdelal še izvedebene dokumente, s katerimi bodo pridobili še ustrezna dovoljenja za posege v prostor.

Odpravljali bodo stare grehe

Spodnji tok Drave po slovenskem ozemlju je bistveno spremenila gradnja hidroelektrarn v Zlatoličju, Forminu in na hrvaški strani meje med Ormožem in Varaždinom. Sredi Ptujskega polja so pred štiridesetimi leti zgradili 350 hektarov veliko akumulacijsko jezero, njegovo obrežje pa zaradi prodnatih nasipov asfaltirali, do Ormoža se je raztegnilo akumulacijsko jezero za hrvaško elektrarno. Enako grobo sta v prostor posegla dovodna kanala - od Maribora do Zlatoličja in od Markovcev do Formina ter odvodni kanal od Formina do Ormoža. Vse to pa je bistveno spremenilo podobo pokrajine in po štirih desetletjih ji poskušajo vrniti vsaj del nekdanjih močvirnih območij, sipin, rečnih mrtvic in prostora za gnezdišča. Del obale ptujskega jezera so že uredili, v sedaj zastavljenem projektu bodo to še razširili in nadaljevali.