Obalna cesta vendarle prepuščena občinam

Vinjetam v Markovcu se ministrstvo težko odpove. Minister se z županoma ni sestal.

Objavljeno
03. marec 2015 23.30
*suligoj*Obalna cesta - zastoji
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Ljubljana − Ministrstvo za infrastrukturo bo sprožilo postopke, da se sedanja obalna cesta (med Koprom in Izolo) po prekategorizaciji prenese v upravljanje, pozneje pa v last občin Izola in Koper. To se je (tudi v imenu koprskega župana Borisa Popoviča) dogovoril izolski župan Igor Kolenc na včerajšnjem sestanku z državnim sekretarjem Klemenom Grebenškom na ministrstvu za infrastrukturo.

Dogovor vzbuja polovično upanje, saj je sestavni del predloga, po katerem bi obalna cesta prešla v last obeh občin, tudi predlog, da se novi del ceste in predor Markovec izvzameta iz vinjetnega sistema. V tem delu izolsko-koprske pobude pa dogovor ni oprijemljiv. Včeraj so sporočili le, da bo infrastrukturno ministrstvo skupaj z Darsom preučilo pobudo županov Izole in Kopra, da predora ne bi vključili v vinjetni cestninski sistem. Takšen odgovor ministrstvo daje že nekaj mesecev, odločitve pa ni.

Kilometrska plaža

Občini sta pobudo za prevzem lastništva in izvzetje Markovca iz vinjetnega sistema dali zato, ker se jima zdi za državo pomembneje, da pridobi štiri do pet kilometrov obale za plažo, rekreacijo in turistične namene, kot to, da na račun vinjetnega sistema v Markovcu Dars proda kakšnih deset vinjet več, kot jih zdaj. Če bo Markovec res moral imeti vinjete, potem bi obalna cesta morala ostati kot alternativa za tiste brez vinjet in razvojni načrti odpadejo. Na sestanku v Ljubljani je ministrstvo za infrastrukturo obljubilo še, da bo poiskalo rešitve za boljšo pretočnost prometa na Belvederju, kjer se bo končala obalna hitra cesta in kjer od letos poleti pričakujejo zastoje, ki zdaj ob koncih tedna nastajajo predvsem v bližini Žusterne.

Izolski župan je državnemu sekretarju še enkrat predlagal, da bi država razveljavila tisti del državnega lokacijskega načrta (DLN) obalne hitre ceste, ki ne pride več v poštev. Sedanji izolski priključek z rondojem je bil mišljen kakšnih sto metrov zahodneje in so ga zdaj zaradi konfiguracije terena že zgradili toliko vzhodneje. Če bi država razveljavila ta delček DLN, bi občina pridobila površine za razvoj proizvodnih podjetij v izolski industrijski coni.

Sestanka v Ljubljani se ni udeležil Boris Popovič, čeprav je bil že več tednov načrtovan kot sestanek obeh županov z ministrom Petrom Gašperšičem. Ta pa je sestanek odpovedal zaradi »nujnih obveznosti v vladi« poldrugo uro pred sestankom. V kabinetu koprskega župana so prepričani, da se bosta minister in župan kmalu morala sestati.

Obalna cesta in vinjetni sistem v Markovcu ni edino nujno vprašanje. Zelo se mudi odločanje o novem vhodu v Luko Koper, o novi cesti za tovornjake do Luke Koper in o soglasjih za podaljšanje prvega pomola Luke Koper. To so nerešena vprašanja, zaradi katerih si bo minister verjetno moral kmalu vzeti čas za oba župana in tudi odločiti o njih.