Občina Brežice ponuja popust za parcele

Tri gradbene parcele v poslovni coni Brezina ob upoštevanju občinskih spodbud prodajajo za 60 odstotkov tržne cene.

Objavljeno
03. februar 2015 09.57
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice – Brežiška občina, ki dva hektara zemljišč v poslovni coni Brezina neuspešno prodaja že od leta 2009, investitorjem obljublja 40-odstotno sofinanciranje nakupa.

»Po zadnji cenitvi je kvadratni meter ocenjen na 20,38 evra. Občina pod to ceno ne sme prodati, lahko pa s spodbudami za gospodarstvo sofinancira nakup,« pravi brežiški župan Ivan Molan. Podjetniki bodo upravičeni do spodbude, ko bodo imeli gradbeno dovoljenje in se bodo zavezali, da bodo dejavnost v poslovni coni opravljali najmanj pet let. »Pravilnik je občinski svet sprejel lani, javni poziv podjetnikom bo objavljen po sprejetju proračuna za leto 2015, predvidoma spomladi,« napoveduje župan.

V osnutku proračuna je občina za spodbudo namenila 100.000 evrov, to bi v primeru prodaje vseh treh občinskih gradbenih parcel zadostovalo za četrtino kupnine.

Zanimanje za skladišča

Molan napoveduje, da bodo v primeru večjega interesa od prihodkov z naslova prodaje zemljišč zagotovili dodatna sredstva in vsem podjetnikom omogočili enako ugoden nakup: »Pogajamo se s tremi podjetniki iz lokalnega območja. Dva se zanimata za nakup skupne parcele, eden za samostojno. Njihov pogoj je, da občina nakup sofinancira. Ti investitorji se zanimajo predvsem za postavitev skladiščnih prostorov.«

Ideja za gradnjo poslovne cone Brezina se je porodila pred dvema desetletjema, saj so bila lokalna podjetja brez območja za širitev dejavnosti. Občina je za komunalno ureditev 20 hektarov – 18 hektarov je v zasebni lasti – do odprtja leta 2009 namenila 1,7 milijona evrov. Očitki, da s tem povečuje vrednost zemljišč večinskemu lastniku Marijanu Volovcu, se za zdaj niso pokazali za resnične, saj večji del njegovih parcel sameva. »To je težava številnih zgrajenih poslovnih con po državi. Sprejetje nepremičninskega zakona bi morda tudi zasebne lastnike prepričalo v prodajo pod ugodnejšimi pogoji,« razmišlja Molan.

Težko dostopno območje

Edina pot do poslovne cone vodi skozi gosto naseljeno Brezino. V prihodnje se bo območje predvidoma navezalo na vzhodno brežiško obvoznico in na novo načrtovano medmestno povezavo Brežice–Krško. Poslovna cona bi s tem postala privlačnejša tudi za obrtnike, saj je zdaj zaradi oddaljenosti od glavnih prometnic primernejša za skladiščno in proizvodno dejavnost. A oba državna projekta zdaj mirujeta, pojasnjujejo na občini.