Občina Dobrepolje zrela za samoukinitev

Svetnik Slavc Palčar kritizira delovanje občine, župan Janez Pavlin namerava pobudo zadržati.

Objavljeno
05. junij 2013 23.42
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Videm – Virantova pobuda za zmanjšanje števila občin se bo morda začela uresničevati v Dobrepolju. Svetnik Slavc Palčar je predlagal ukinitev občine, ker po njegovem ni kos zakonskim obveznostim in je zaradi slabega dela ogrožena kakovost življenja občanov. Palčar pričakuje, da bo občinsko vodstvo o tem obvestilo državni zbor.

V občini gre vse narobe

»Naša občina ne deluje v skladu z zakoni,« je za Delo povedal Slavc Palčar. Pravi, da občinska oblast deluje po domače, saj nima sprejetih številnih občinskih predpisov. Občina nima sprejetega predpisa, na podlagi katerega bi zemljišča lahko prodajala ali dajala v zakup, zato to počnejo po prosti presoji. Nima sprejetega niti pravilnika o občinskih nagradah in priznanjih, a jih župan kljub temu podeljuje. Sporen je, denimo, odlok o kategorizaciji občinskih cest, v katerega se je obregnilo tudi ustavno sodišče in nenazadnje tudi nedavni sklep sveta o prodaji dela občinskega zemljišča, za katerega se je izkazalo, da je za 30 kvadratnih metrov večji, kakor je bilo predstavljeno občinskemu svetu pred glasovanjem. Tudi pri razglasitvi cerkve sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik pripravljavci občinskega gradiva niso imeli srečne roke, saj so zapisali napačno parcelno številko na kateri stoji cerkev. Sporna sta odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pa pravilnik o računovodstvu, napačne so objave sklepov v Uradnem listu. Palčar pravi, da občina ni sposobna izpeljati nobenega projekta za dobro občanov. Ker nima dovolj finančnih sredstev, je predvsem odvisna od pomoči države, zato je najbolje, pravi sogovornik, da se jo ukine.

Namerava župan odstopiti?

Župan Janez Pavlin je glede pobude Gregorja Viranta za zmanjšanje števila občin poudaril, da se s predlogom strinja, »ker se da na tem segmentu precej privarčevati«. Pas je treba zategniti zlasti pri zaposlovanju v občinskih upravah. Na vprašanje Dela, kaj bo storil s pobudo svetnika Palčarja, je Pavlin odgovoril, da je ne namerava pošiljati nikomur. Razmišlja celo o odstopu s funkcije župana, zato namerava svetu pri rebalansu občinskega proračunu predlagati, da nameni 22.000 evrov za izvedbo volitev.

Viranta pozvali, naj posreduje finančne izračune prihrankov

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je za Delo povedal, da so predlogi občin oziroma njihovih predstavnikov legitimni, če ti ocenijo, da bodo občine bolje delovale znotraj širšega prostora in tudi zakon taka združevanja omogoča in finančno vzpodbuja. Je pa kritičen do pobudnikov zmanjševanja števila občin, ker se z ministrom Virantom še niso pogovarjali o tem. V Skupnosti občin Slovenije (SOS) pa so na ministra Viranta naslovili dopis, v katerem ga pozivajo, da posreduje finančne izračune glede prihrankov z ukinjanjem občin ter ga pozvali, da jih predstavi županom 12. junija na predsedstvu SOS.

V službi za lokalno samoupravo so za Delo pojasnili, da pobudo za razpustitev občine oziroma združitev s sosednjo občino lahko predlagajo občani ali pa člani občinskega sveta. Državni zbor razpiše še posvetovalni referendum na območju nove občine in se glede na rezultate odloča o ustanovitvi nove občine.