Občina: Imenovanje Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja nezakonito

Z očitkom, da zdravil ne nabavlja po sistemu javnih naročil, je občinski svet odrekel soglasje za imenovanje Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn.

Objavljeno
12. maj 2017 09.49
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Murska Sobota − Vojna okrog Pomurskih lekarn, ki se je pred enim letom začela z zahtevami po razdelitvi dobička občinam ustanoviteljicam, se te dni nadaljuje z nagajanjem mestne občine Murska Sobota pri imenovanju direktorja tega javnega zavoda za nov mandat. Občinski svet je najprej odrekel soglasje k imenovanju dosedanjega direktorja Ivana Zajca, včeraj pa je občina njegovo imenovanje za vršilca dolžnosti razglasila za nezakonito.

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je namreč Ivana Zajca, ki je direktor že dvajset let, včeraj ne glede na nasprotovanje občine imenoval za vršilca dolžnosti direktorja, dokler ne izvedejo novega razpisa za direktorja in ne najdejo kandidata, ki bi dobil soglasje soboške občine. Toda na občini so prepričani, da bi svet zavoda tudi za imenovanje vršilca dolžnosti moral imeti soglasje občinskega sveta, za kar so si pridobili tudi pravno mnenje profesorja Gorazda Trpina z Inštituta za upravno pravo.

V Pomurskih lekarnah pa 34. člen zakona o lekarniški dejavnosti razumejo drugače: »Res je, da v javnih lekarniških zavodih svet zavoda za imenovanje direktorja potrebuje soglasje ustanovitelja. Če je bilo imenovanje neuspešno, pa mora svet ponoviti razpis in za čas do imenovanja direktorja imenovati vršilca dolžnosti direktorja in pri tem postopku zakon ne omenja soglasja ustanovitelja,« pravi pomočnik direktorja Pomurskih lekarn in pravnik Marko Virag.

In zakaj občina tako zelo nasprotuje imenovanju Ivana Zajca za direktorja?

»V letu 2016 je bila opravljena revizija poslovanja javnega zavoda Pomurske lekarne. Ta je ugotovila, da se pri nabavi zdravil ne spoštuje zakon o javnih naročilih. Mestna občina Murska Sobota je na to opozorila dosedanjega direktorja in organe javnega zavoda, vendar se kljub opozorilom takšna praksa nadaljuje. Zakonodaja na tem področju je jasna, vsakršno drugačno ravnanje pa je zavestna kršitev predpisov, ki ni ne v interesu lekarn, ne občin ustanoviteljic in še najmanj občank in občanov. Ker dosedanji direktor Ivan Zajc kljub opozorilom ni spremenil sporne prakse, mu Mestna občina Murska Sobota ne more dati soglasja k imenovanju za nov mandat,« so nam sporočili.

Ivan Zajc pa odgovarja, da je problematika javnih naročil v slovenskih lekarniških javnih zavodih znana in obširna in da ob obstoječi zakonodaji ni mogoče pripraviti javnega razpisa, ki bi ustrezal zakonskim določilom, in obenem zagotavljati nemoteno oskrbo z zdravili. Temu pritrjuje tudi predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub, ki pravi, da si zbornica že nekaj časa prizadeva, da bi ta problem uredila, za zdaj pa noben javni lekarniški zavod v Sloveniji ne uspeva v celoti zadostiti zahtevam zakona o javnem naročanju.