Občina Maribor nima za vzdrževanje vinograda

Vse glasnejše so kritike meščanov zaradi zanemarjenosti vinograda na mestnem griču.

Objavljeno
27. november 2013 15.15
*tre* PANORAMA
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor

Maribor - Mestna občina Maribor je na ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovila pobudo za neodplačni prenos zemljišč z vinogradom na Piramidi v njeno last, a glede na pojasnila pristojnih ni verjetno, da bi pobuda kmalu obrodila sadove, občina pa za nakup, obnovo in vzdrževanje tako ali tako nima denarja.

Omenjena zemljišča na Piramidi so v lasti Republike Slovenije, z njimi pa upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih je oddal v zakup mariborskemu Vinagu. Ta je od julija v prisilni poravnavi, medtem pa so vse glasnejše kritike meščanov zaradi zanemarjenosti vinograda na mestnem griču.

»Vinograd je precej dotrajan in bi bil potreben vsaj delne obnove,« se strinjajo tudi na skladu kmetijskih zemljišč, kjer so pojasnili, da vinograd na Piramidi obsega približno 4,8 hektarov zemljišč, njihova knjigovodska vrednost pa znaša 49.390 evrov.

Občina pošilja pobude

Na temo tega vinograda so se pred dnevi javno oglasili v Koaliciji za Maribor (nedavno oblikovani skupini mestnih svetnikov) in izpostavili, da predstavlja veliko priložnost za turistično promocijo mesta, zato ga ne bi smeli pustiti propadanju.

Prepričani so, da je možen prenos lastništva zemljišč na Piramidi na Mestno občino Maribor (MOM).
»MOM se zaveda nujnosti rešitve Piramide, saj gre za specifično veduto s pomenom za mesto in za mestotvorno kmetijsko obdelovalno površino,« so se odzvali na MOM in zatrdili, da se novo vodstvo s to problematiko aktivno ukvarja že dober mesec. Iz njihovega sporočila izhaja, da je MOM že lani pripravila pobudo za neodplačni prenos lastninske pravice na območju arheoloških izkopavanj in vinograda na Piramidi, pred dnevi pa je ministrstvu poslala novo pobudo za neodplačni prenos zemljišč za namen mestnega vinograda na Piramidi.

»Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje ne vidimo zadržkov o prenosu lastništva zemljišča, če obstajajo zakonske podlage ter javni interes po izkoriščanju zemljišč z jasnimi razvojnimi cilji in dobrim gospodarjenjem,« so pojasnili na ministrstvu.

Sklad se ne strinja

Se pa s predlaganim neodplačnim prenosom ne strinjajo na skladu kmetijskih zemljišč, saj so vinograd, kot rečeno, oddali v zakup. Ob tem je Katarina Stanonik Roter s sklada opozorila, da »bi neodplačni prenos predlaganih kmetijskih zemljišč in gozdov pomenil nevaren precedens, katerega bi se lahko kasneje posluževale tudi ostale lokalne skupnosti«. Zakon sicer omogoča možnost neodplačnega prenosa zemljišč iz sklada na lokalne skupnosti, je povedala Stanonik Roterjeva, vendar šele po spremembi občinskega prostorskega načrta, ko zemljišča niso več namenjena kmetijski proizvodnji.

»Vinag za vinograd Piramida skrbi kot dober gospodar,« so se na očitke odzvali v mariborski vinogradniški družbi, ki je že dlje časa v hudih likvidnostnih težavah. Na skladu kmetijskih zemljišč pa so napovedali, da bodo opravili kontrolni pregled zemljišča oziroma vinograda: »Če bo sklad ugotovil, da zakupnik del ne izvaja v skladu z zakupno pogodbo, bo temu ustrezno ukrepal.«

Na skladu še pojasnjujejo, da je problem pri morebitni obnovi tega vinograda predvsem dejstvo, da leži v neposredni bližini mestnega naselja, nad stanovanjskimi hišami in mestnim parkom. Na MOM smo naslovili vprašanje, ali ima denar za obnovo in vzdrževanje vinograda na Piramidi. »V proračunu 2014 (ta je v pripravi, op. p.) še nismo planirali denarja za to, ker je treba najprej urediti lastniški prenos,« so nam odgovorili.