Občina Maribor za kolesarski park noče partnerja

Bivši Fištravčevi svetniki predlagajo javno-zasebno partnerstvo, stroka in občinsko vodstvo imata pomisleke.

Objavljeno
07. december 2015 17.49
Bike park
Robert Galun
Robert Galun

Maribor − Občinsko vodstvo bo moralo do konca januarja pripraviti elaborat o možnosti vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva v pohorskem kolesarskem parku. K temu ga zavezuje odločitev mestnega sveta. A pravnik Boštjan Brezovnik je skeptičen in v tem ne vidi javnega interesa.

Klub samostojnih svetnikov (tega sestavlja četverica, ki je junija zapustila Listo župana Andreja Fištravca) bi v pohorskem kolesarskem parku vzpostavil javno-zasebno partnerstvo (JZP). Eden izmed njih, Andrej Trobentar, je stroške investicije v kolesarski park ocenil na 100.000 do 150.000 evrov. In prav to je eden glavnih razlogov, da se v Klubu samostojnih svetnikov zavzemajo za vzpostavitev JZP. Stanje v občinski blagajni namreč ni rožnato.

Trobentar je pojasnil, da je treba park legalizirati in razširiti, urediti proge in kamp. »Če bomo čakali občino, se prihodnjih pet let ne bo zgodilo nič,« je prepričan. Po njegovih besedah interes investitorjev obstaja, nekateri bi zemljišča celo odkupili.

Občina ne vidi smisla

Na nedavni seji mestnega sveta se je izkazalo, da je imela občina že od julija na mizi promotorsko pismo zasebnega investitorja za vzpostavitev JZP, vendar postopka ugotavljanja interesa ni sprožila. Zdaj so jo k temu zavezali mestni svetniki, elaborat mora pripraviti do 31. januarja.

A iz pojasnila občinskega vodstva je razvidno, da nad JZP niso navdušeni: »V primeru Bike parka ocenjujemo, da gre z zornega kota Mestne občine Maribor za manjšo investicijo, ki jo zmoremo financirati. Postopke legalizacije vodimo z javnim podjetjem Marprom, obstajata pa tudi interes in iniciativa občine Ruše, da bi z občino Hoče - Slivnica razvijali kolesarske poti na Pohorju kot javno infrastrukturo. Zato je še prehitro govoriti o dokončni rešitvi za Bike Park.« Strošek vzpostavitve v celoti delujočega parka na občini ocenjujejo na 30.000 evrov.

Pomisleki pravnika

V JZP o konkretni zadevi dvomi tudi profesor na katedri za javno pravo mariborske pravne fakultete ter direktor Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor Boštjan Brezovnik. Postavlja se mu vprašanje, ali je zgraditev kolesarskega parka v resnici v javnem interesu in ali je sploh dosežen standard, ki ga določa zakon o javnih financah: »Bolj zagovarjam stališče, da v tem primeru javni interes ni izkazan in da gre zgolj za izvedbo projekta, ki bi moral biti v zasebni sferi, in ne v javni.«

Po njegovih besedah lahko občina izkaže javni interes za izvedbo projekta zgolj za dejavnosti, ki so v javnem interesu, torej tiste, ki so običajno predmet gospodarske ali negospodarske javne službe. Formalnopravno takšen postopek traja vsaj eno leto in vprašanje je, poudarja Brezovnik, ali bi ujeli sezono 2017, če bi se priprav lotili takoj.

»Za izvedbo postopka JPZ mora občina pripraviti elaborat z oceno finančnih posledic, v katerem prouči, v kakšni organizacijski obliki bi izvedla JPZ. Ko je elaborat pripravljen, mora občina projekt vključiti v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna, in šele nato lahko sprejme odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JPZ,« pojasnjuje Brezovnik. Poleg tega lahko občina postopek izvede, le če ima urejena stvarnopravna razmerja, torej da je pridobila pravico do uporabe in razpolaganja z zemljišči.

Trenutno ima občina dovoljenja za uporabo zemljišč, čez katera je speljana ena proga, pridobivanje dovoljenj za preostali dve progi »poteka v skladu z načrti«, zagotavljajo na občini. Pridobiti morajo dovoljenja več kot tridesetih lastnikov.