Občina mora SGP Gorica plačati do 17. oktobra

Novogoričani lastnega denarja nimajo, zato so morali najeti za skoraj tri milijone evrov kredita.

Objavljeno
08. oktober 2013 18.35
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Novogoriška občina in SGP Gorica se bosta danes znova srečali na sodišču. Še vedno namreč ostaja odprt spor glede veljavnosti stavbne pravice za eno od dveh parkirnih hiš v korist družbe GO-LEASING, saj slednja v mediacijski postopek med občino in SGP Gorica ni vstopila.

Novogoriška občina je junija letos s SGP Gorica sklenila sodno poravnavo, po kateri bi občina za 2,95 milijona evrov dobila lastninsko pravico na 150.000 kvadratnimi metri zemljišč. Med njimi je dva tisoč zunanjih parkirnih mest, kar je večina parkirnih mest v mestu, pa tudi lastninska pravica na dveh garažnih hišah ob ulici Gradnikove brigade s 580 parkirnimi mesti in na dveh parkirnih hišah v Kareju 8 s 300 mesti. Obenem bi občina tako dosegla izbris stavbne pravice, ki je vpisana v zemljiški knjigi za obdobje 99 let in do izteka roka imetniku zagotavlja vse ekonomske pravice v zvezi z nepremičnino. Poravnava med drugim predvideva tudi konec 20 sodnih postopkov, od tega 18 pred okrožnim sodiščem v Novi Gorici ter po enim pred okrožnim sodiščem v Ljubljani in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Kot je za Delo včeraj pojasnil odvetnik Ivan Rutar, sicer zastopnik občine, znesek po sodni poravnavi zapade v plačilo do 17. oktobra, in to v celoti. »Občina za plačilo dolga nima lastnih denarnih sredstev, zato je morala najeti kredit. Vse pravde in drugi postopki, ki so bili predmet poravnave, so pravnomočno zaključeni. Sodna poravnava ima naravo sodne odločbe, kar pomeni, da je vsebina poravnave enaka sodbi,« dodaja.

Glede nerešenega vprašanja o veljavnosti stavbne pravice družbe GO-LEASING pravi, da je postopek mediacije tak, da pošlje sodišče strankam vabilo na mediacijo za vse novo začete pravdne postopke. »Če vse stranke soglasja ne dajo, se mediacija ne izvede. Sodišče nam je zgolj pojasnilo, da družba GO-LEASING na mediacijo ni pristala. V tem primeru ji ni treba pojasnjevati razlogov. Vseeno pa je ta družba izrazila pripravljenost na mirno rešitev pravde, ni pa še opredelila smeri možne poravnave,« priznava Rutar.

Novogoriška občina je po njegovih besedah sicer že pridobila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na drugi parkirni hiši, odprt pa ostaja spor glede veljavnosti stavbne pravice.