Občina mora zemljišča za univerzijado še kupiti

Po investicijski dokumentaciji, ki jo danes sprejema mestni svet, bodo zemljišča stala približno 700.000 evrov.

Objavljeno
30. november 2011 19.54
Posodobljeno
01. december 2011 05.00
Miha Rubin, Urban Červek, Maribor
Miha Rubin, Urban Červek, Maribor

Maribor – Mestni svetniki bodo danes potrjevali investicijske dokumente za gradnjo dveh ključnih objektov zimske univerzijade: ledne dvorane in tekaškega poligona pod Pohorjem. Čeprav vseh zemljišč za poligon občina še ni pridobila, odgovorni zagotavljajo, 
da s tem ne bo težav.

»Večina potrebnih zemljišč je v lasti občine Maribor in ministrstva za obrambo, tisti del, ki ga mesto kupuje, pa je v lasti tujcev, ki živijo v Beogradu in Parizu. Ti se že nekaj let zavzemajo, da bi zemljišča prodali. Cenitev je narejena, pogajanja gredo v dobri smeri,« je povedal direktor družbe Univerziada 2013 Srečko Vilar, ki je tudi direktor in solastnik Športnega centra Pohorje. Ta je po Vilarjevih besedah lastnik najmanjšega dela zemljišč za tekaški poligon, ki jih občina ne bo odkupila, ampak bo na njem pridobila služnostno pravico.

Območje, predvideno za tekaški poligon pod Pohorjem, je veliko približno 29 hektarov. Razprostira se za hotelom Arena, na njem so zdaj delno opuščeno vojaško strelišče, nogometna igrišča, parkirišče in manjše golf igrišče, preostanek terena pa je večinoma pokrit z gozdom. Območje je po prostorskih načrtih namenjeno športni infrastrukturi.

Pet ali šest različnih prog, dolgih do sedem kilometrov

Na novem poligonu načrtujejo pet ali šest različic prog, dolgih od 500 metrov do sedem kilometrov, kar po Vilarjevih besedah ustreza za izvedbo biatlonskih tekmovanj na univerzijadi, pozneje pa bi lahko reaktivci izbirali proge glede na svoje zmogljivosti. Biatlonske naprave si nameravajo za univerzijado sposoditi s Pokljuke, tribune, ki bi jih postavili, bi bile začasne.

Po investicijski dokumentaciji, ki jo danes sprejema mestni svet, bodo zemljišča stala približno 700.000 evrov, celotna investicija je ocenjena na 2,14 milijona evrov. V skladu s splošnim dogovorom o financiranju univerzijade bi država plačala 30 odstotkov investicije, preostanek pa Mestna občina Maribor.

Veliko dražja bo obnova in dograditev Ledne dvorane. Za to naložbo so pripravili več različic, v mestni upravi pa se zavzemajo za najdražjo, ki poleg obnove obstoječega objekta predvideva še gradnjo dodatne dvorane na vzhodnem delu. Naložba je ocenjena na 9,4 miljona evrov, od tega bi po DIIP 55 odstotkov denarja zagotovila mariborska občina, 30 odstotkov ministrstvo za šolstvo in šport, 15 odstotkov bi dobili iz evropskih virov.

Obnova ledne dvorane za približno 3000 gledalcev

S prenovo obstoječe dvorane bi v njej dobili tribune za približno 3000 gledalcev, je povedal mariborski podžupan Milan Mikl, v prizidku pa je, predvsem za izvedbo tekmovanj zimske univerzijade, načrtovana dodatna ledna ploskev in manjša montažna tribuna za približno 1000 gledalcev.

Med prednostmi takšne rešitve je možnost fazne gradnje, med katero bi sedanjo dvorano lahko uporabljali za športne prireditve. Vendar bi bilo zanjo treba potrditi nov občinski podrobni prostorski načrt za območje športnega parka Železničar na Taboru. Dvorano bi obnovili in dogradili med aprilom in oktobrom 2012.

V lasti zasebnikov še 23 hektarov

Z županovega kabineta so na vprašanja Dela včeraj odgovorili, da bo občina v skladu s sklepom mestnega sveta in na podlagi ponudbe prodajalcev za namen vzpostavitve gozdnega parka za športno-rekreativne površine pod vznožjem Pohorja odkupila zemljišče velikosti 150.085 kvadratnih metrov in zemljišče velikosti 81.975 kvadratnih metrov, vse v lasti Ksenije Jurkovič Cazaban in Nikole Jurkoviča iz Zagreba. Za del zemljišča v lasti ministrstva za obrambo, velikosti 24.587 kvadratnih metrov, bo občina dala predlog za brezplačen prenos.