Občina Šentjur poslala pismo Pahorju

S predlagano cestno različičo pri umeščanju tretje razvojne osi, po kateri naj bi ta šla skozi Laško, obšla pa bi Kozjansko, se na občini Šentjur ne strinjajo, zato so predsedniku vlade Borutu Pahorju poslala pismo.

Objavljeno
27. oktober 2009 10.56
Ti. Kr./STA
Ti. Kr./STA
Šentjur - Občina Šentjur je predsedniku vlade Borutu Pahorju poslala pismo, v katerem ga poziva, naj se ponovno preverijo kriteriji izbire najugodnejše cestne variante pri umeščanju tretje razvojne osi. Po predlagani varianti naj bi šla tretja razvojna os skozi Laško, obšla pa bi Kozjansko, s čimer se na občini ne strinjajo.

"Kozjansko je po naši oceni zaradi slabih prometnih povezav še velik neizkoriščen razvojni potencial na področju podeželja, turizma in gospodarstva," so predstavniki šentjurske občine zapisali v pismu Pahorju. Na Kozjanskem živi okoli 51.900 prebivalcev, območje pa zajema osem občin, ki so organizirane v subregijo v okviru savinjske statistične regije.

 

Po mnenju občine bi umestitev tretje razvojne osi skozi to območje odločilno prispevalo k izkoristku razvojnih potencialov, ki bi omogočili hitrejše zmanjševanje razvojnega zaostanka za drugimi regijami v Sloveniji in v Evropi.

 

V pismu še navajajo, da je na območju Kozjanskega okoli 21.600 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 62,39 odstotka delovno sposobnega prebivalstva. V strukturi zaposlenih je po dejavnostih v metalurgiji, rudarstvu in gradbeništvu zaposlenih 44,89 odstotka ljudi. Delovnih mest na Kozjanskem pa je komaj 14.078, navajajo in dodajajo, da preostali prebivalci dnevno migrirajo v druge kraje zunaj subregije. Problem pa predstavlja izseljevanje predvsem mladega izobraženega kadrovskega potenciala.

 

V šentjurski občini so prepričani, da za nadaljnji razvoj Kozjanskega nujno potrebujejo boljše prometne povezave v smeri z osrednjo Slovenijo, in sicer iz avtoceste A1 Dramlje za Šentjur ter naprej proti Sevnici in Novem mestu, s povezovalnimi cestami za Rogatec oz. mejni prehod Dobovec, Podčetrtek in Kozje. Vztrajajo, da mora biti Kozjansko del načrtovanja nujno potrebnih cestnih povezav v okviru tretje razvojne osi.