Občina vztraja pri rušenju Bathyanijevega dvorca

Ker občina ne namerava obnavlajti, bi moral to na njene stroške narediti zavod za varstvo kulturne dediščine.

Objavljeno
08. februar 2012 10.52
Posodobljeno
08. februar 2012 11.00
Ivan Gerenčer, Murska Sobota
Ivan Gerenčer, Murska Sobota
Tišina – Spomeniško zaščiteni Bathyanijev baročni dvorec iz 18. stoletja je jabolko spora med občino in mariborsko enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Občina vztraja pri rušitvi, ker je dvorec v zelo slabem stanju in ker za obnovo nima denarja, ZVKDS zahteva celovito obnovo.

V mariborski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so varuhi kulturne dediščine pred dobrimi tremi leti že soglašali z rušenjem dvorca, nato so mnenje spremenili, ko je nekdanji župan Jožef Poredoš dal odstraniti tri hraste ob dvorcu, ki stoji v parku, z občinskim odlokom zaščitenem kot vrtno arhitekturni spomenik. Poredoš je soglasje za odstranitev hrastov dobil od prometne inšpektorice, ki je ocenila, da drevesa ob državi cesti in na zemljišču, na katerem sta zdaj urejena pločnik in kolesarska steza, ogrožajo prometno varnost. ZVKDS je odstranitvi hrastov nasprotoval, predlagal je njihovo revitalizacijo.

»Po odstranitvi dreves je ZVKDS spremenil tudi svoje mnenje o usodi dvorca. O rušitvi, za katero je občina v proračunu za leto 2009 že imela rezerviran denar, ni hodel več slišati. Na podlagi njihovega strokovnega mnenja je republiški inšpektorat za kulturo in medije občini izdal odločbo, da mora dvorec obnoviti, in ker se občina na odločbo ni pritožila, je ta postala pravnočmočna. Ker občina ne namerava obnoviti dvorca, mora to po zakonu na njene stroške opraviti ZVKDS, na kar je že opozoril inšpektorat za kulturo in medije. Inšpektorica Mateja Zupan je v pogovoru z županom Francem Horvatom povedala, da je obnova dvorca vprašljiva, ker je v zelo slabem stanju, vendar zato obstaja pravnomočna odloča.

»V občini smo prepričani, da obnova dvorca sploh ni mogoča, saj je objekt že deloma porušen, zaradi vlage pa je močno načeta tudi statika. Obnova ne bi bila gospodarna, saj bi po naši oceni stala najmanj 1,6 milijona evrov. Rušitev dvorca in novogradnja na isti parceli pa bi stali polovico manj. Upamo, da bomo z ZVKDS problem rešili sporazumno. Občina je zavodu že predlagala, naj izda soglasje za spremembo občinskega odloka, s katerim smo leta 2005 dvorec zaščitili kot umetnostno arhitekturni spomenik. S tem bi se izognili težavam pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta. Po spremembi odloka pa bi dvorec lahko podrli in ga nadomestili s primerno uporabno novogradnjo. Občina, ki ima štiri milijone evrov proračuna, tudi dolgoročno ne more zagotoviti denarja za rekonstrukcijo dvorca,« je povedal župan Franc Horvat.