Občinam nobene potuhe

Nekatere občine v tem šolskem letu niso zagotovile dovolj prostora za institucionalno varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tako da je pred vrati vrtcev ostalo veliko malčkov.

Objavljeno
19. september 2009 22.33
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Ljubljana - Šolski minister dr. Igor Lukšič je pred odprtjem novega vrtca v Dolu pri Ljubljani zavrnil možnost, da bi šolsko ministrstvo v lokalnih skupnostih, kjer primanjkuje prostora v vrtcih, vsaj začasno povečalo število mest v posameznih oddelkih prvega in drugega starostnega razreda, s čimer bi zmanjšali število odklonjenih otrok.

Zlasti ljubljanske primestne občine (Domžale, Kamnik, Grosuplje, itd.) se srečujejo s finančnimi težavami in tudi z dolgotrajnimi postopki za pripravo dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo novih vrtcev. Minister Lukšič je bil zelo jasen; te težave ne izvirajo iz ministrstva za šolstvo in šport, ampak so prizadele samo tiste občine, ki niso razmišljale in načrtovale dolgoročno. Za zgled je dal občino Dol pri Ljubljani, kako so se lokalna politika, stroka in starši še pravočasno odločili za odpravo pomanjkanja vrtčevskega prostora in so zato naložbo tudi uspešno končali. »Občine bi morale spremljati priliv prebivalstva, zlasti mladih družin v njihova okolja, s čimer bi lahko še pravočasno poskrbele in zagotovile dovolj vrtcev. Menim, da ne bi bilo dobro znižati vrtčevskih standardov (povečati število otrok v oddelkih, op. p.), saj so ti dobri in pravšnji,« je prepričan minister Lukšič.

 

Spregovoril je tudi o predlogu šolskega ministrstva, s čimer nameravajo denar, ki je zdaj namenjen zgolj za subvencioniranje malice dijakov, porazdeliti še med osnovnošolce. Zakon je namreč v pripravi in nameravajo z njegovo vsebino organizirati široko javno razpravo z dijaki, starši, sindikati in ravnatelji oziroma strokovnimi delavci. Lukšič pravi, da bi bil tak sistem bolj pravičen do srednješolcev in osnovnošolcev. »Namen zakona je, da dobijo obrok hrane tisti otroci, ki si to želijo, in ne pavšalno vsi, saj nekaterim hrana tudi ne ustreza. Izkazalo se je tudi, da nekatere srednje šole ne morejo vzpostaviti takega sistema prehranjevanja, da bi bil po okusu vseh dijakov,« je povedal Lukšič in dodal, da je dolgoročni cilj države zagotoviti brezplačno malico vsem, vendar časi zdaj žal niso primerni za tak ukrep.