Občine bežijo iz valilnice fakultet

Število članic Regijskega študijskega središča Celje upada, ker občine nimajo denarja, država pa ne podeljuje koncesij

Objavljeno
16. december 2015 18.33
Velenje visoko šolstvo
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Ob ustanovitvi leta 2003 je bilo v javni zavod Regijsko študijsko središče Celje (RŠSC) vključenih 32 občin, leta 2006 jih je bilo še 26, letos so izstopile še tri. V torek se je za izstop odločila tudi Mestna občina Velenje. Marsikje ni študentov, za nove zasebne šole pa so koncesije že sedem let ustavljene.Vodja urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Velenje Drago Martinšek pravi, da bodo po izstopu iz RŠSC pripravili svojo strategijo za razvoj terciarnega izobraževanja v Velenju. Za izstop so se odločili, ker RŠSC že več let ne opravlja oziroma ne more izvajati svojih nalog. Moral bi razvijati nove študijske programe v visokošolskih zavodih, jih preoblikovati v fakultete in ustanavljati nove visokošolske zavode na podlagi potreb. Toda ministrstvo za visoko šolstvo že od leta 2008 ni podelilo nobene koncesije za izvedbo študijskih programov v zasebnih visokošolskih zavodih, kar je delovanje RŠSC tako rekoč onemogočilo.

Direktorica RŠSC Katja Esih potrjuje, da so leta 2006 iz ustanoviteljstva izstopile občine Prebold, Gornji Grad, Vransko in Radeče, pridružila pa se je takrat nova občina Rečica ob Savinji. A razlogi so bili predvsem finančni. »Letos je iz soustanoviteljstva izstopila občina Polzela, vendar zaradi zmanjšanje povprečnine, ne pa zaradi nezadovoljstva z delovanjem in rezultati RŠS. Izstopno izjavo je marca podala tudi občina Vitanje, a bodo o tem še enkrat razmislili. O nameri v zvezi z izstopom ostalih občin ustanoviteljic nismo obveščeni,« pravi Esihova in poudarja, da je bila julija na Svetu Savinjske regije županom predstavljena tudi strategija razvoja RŠSC do leta 2020 in nanjo niso imeli pripomb.


Kaj je doslej dosegel RŠSC? V 13 letih delovanja je bilo v Savinjski regiji ustanovljenih nekaj visokošolskih zavodov. Leta 2007 Visoka šola za varstvo okolja v Velenju, ki ima za visokošolski študij koncesijo, magistrski študij pa izvaja brez koncesije. Leta 2009 je bila v Celju ustanovljena Visoka zdravstvena šola, ki tako visokošolski kakor magistrski študij izvaja brez koncesije. Tudi leta 2010 v Celju ustanovljena Visoka šola za inženirstvo izvaja visokošolski študij brez koncesije. Že leta 2008 pa je bila oddana vloga za soglasje k univerzitetnemu študiju inštrumentov na prvi in drugi stopnji v okviru Univerze v Mariboru, ki bi ga izvajali v Velenju. Zavod je bil akreditiran, študentov pa niso začeli vpisovati zaradi finančnih težav mariborske univerze.

Še bolj zgovoren pa je podatek, ki ga navaja Marinšek: »Razen Visoke šole za okolje v Velenju noben drug visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen v okviru RŠSC, nima redno vpisanih študentov, saj jih država ne bi financirala. Z izjemo Visoke zdravstvene šole v Celju pa je tudi izrednih študentov premalo, da bi visokošolski zavodi lahko rentabilno poslovali.«