Občine (še) ne bodo plačale za nezakonito odvzeta zemljišča

Sodišče je odločilo, da je 1,28-milijonski zahtevek Johanne Stockl zaradi leta 1972 nezakonito odvzetih zemljišč zastaral, a pravda še ni končana.

Objavljeno
04. julij 2014 01.02
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Slovenj Gradec – Slovenjgraško sodišče je odločilo, da je zahtevek Johanne Stockl po plačilu 1,26 milijona evrov za leta 1972 nezakonito odvzeta zemljišča na Prevaljah zastaral. Občine, ki bi jim izplačilo z obrestmi izpraznilo proračune, si še ne morejo oddahniti, saj se bo pravda najverjetneje nadaljevala na višjem sodišču.

Sodišče je že leta 2008 Stocklovi pritrdilo, da je pogodba, s katero je leta 1972 takratna občina Ravne na Koroškem (danes občine Ravne, Prevalje, Mežica in Črna) za 300 evrov od takrat že 20 let pokojnega Hansa Zimmerla »kupila« ogromno zemljišče na Prevaljah, nična. Danes na njem stojijo tovarna Lek, avtobusno podjetje Koratur in Petrolov bencinski servis. Občina smešno nizke kupnine za 31.000 kvadratnih metrov zemljišč ni nikoli plačala, pogodbo pa je v imenu pokojnega Zimmerla sklenil skrbnik, ki ga je določila občina sama in je bil hkrati predsednik sveta Krajevne skupnosti Prevalje. Stocklova na podlagi odločitve sodišča od občin naslednic terja 1,26 milijona evrov odškodnine.

V vmesni sodbi pa je sodnica Sonja Tovšak odločila, da sta tako denarni kot stvarnopravni zahtevek zastarala, in Stocklovi naložila povračilo 27.000 evrov sodnih stroškov občinam. Sodišče navaja, da obligacijski povračilni zahtevek zastara v petih letih, ker pa gre v tem primeru za posebne okoliščine (lastnik ni mogel zahtevati vračila, saj je ob sklenitvi pogodbe že 20 let mrtev), petletni rok začne teči od takrat, ko je njegov dedič Raimond Zimmerl dedoval, to pa je bilo leta 1995. Tako je po mnenju sodišča terjatev zastarala najpozneje konec leta 2000.

Odločitev sodnice je v nasprotju s prejšnjo odločbo višjega sodišča v Mariboru, ki pravi, da zastaralni rok začne teči od dneva ugotovitve ničnosti pogodbe, torej od 19. decembra 2008. »Sodišče prve stopnje meni, da v konkretnem primeru takšno stališče ni primerno,« je v sodbi zapisala Tovšakova. Iz dokumentacije naj bi izhajalo, da je Stocklova kot zunajzakonska partnerka Zimmerlovega dediča Raimonda »dosti prej vedela, da je bilo s pogodbo iz leta 1972 nekaj narobe in ni bila pošteno sklenjena, saj je že njen pravni prednik (Raimond Zimmerl) uveljavljal zahtevke iz tega naslova«. Raimond Zimmerl je že leta 1993 vložil zahtevo za denacionalizacijo, a ker je šlo kljub dejanskemu odvzemu zemljišč s pravnega vidika za prodajo, je leta 2002 vložil še tožbo za ugotovitev ničnosti sporne pogodbe, ki jo je po njegovi smrti (umrl je leta 2004) nadaljevala njegova dedinja Stocklova.

Tudi zahtevek po vračilu tistega dela zemljišč, ki so še v lasti občine Prevalje, je sodnica zavrnila, češ da je po določbah takrat veljavnega zemljiškoknjižnega zakona iz leta 1930 prav tako že zastaral.

Odvetnica Stocklove Dragica Kuhelj je povedala, da se s stranko še nista odločili, kako nadaljevati, skoraj zagotovo pa bo sodbo Tovšakove izpodbijala s pritožbo na višje sodišče.