Občine širitvi Nature 2000 načeloma ne nasprotujejo

Vpleteni so tudi predlagalii, naj Naturo razdelijo po conah ter izvzamejo območja s kmetijsko proizvodnjo.

Objavljeno
17. december 2012 19.45
*mce* Ribnik Reš
Mateja Celin
Mateja Celin
Radlje ob Dravi – Predvidena širitev območij Nature 2000 bo v Radljah zajela tudi območje načrtovanega plavalnega jezera ter celotno območje Kozjaka, ki sega tudi v občino Podvelka. Širitvi v občinah načelno ne nasprotujejo, pod pogojem, da ne bo onemogočala razvoja ter hromila turizma.

V občini Radlje ob Dravi bodo razširjena območja Nature 2000 zajela širše območje Kozjaka in celotna naselja Sveti trije kralji, Remšnik in Brezni vrh ter tudi Reš, območje ob Dravi, kjer občina namerava urediti plavalno jezero. Župan Alan Bukovnik je dejal, da projekta to ne bo oviralo, saj so zanj že pridobili gradbeno dovoljenje. »Za plavalni ribnik smo se odločili prav zato, ker hočemo sonaraven razvoj,« pravi župan. Ob ribniku bodo postavili tudi opazovalnico za ptice, čolnarno, lesene hiške in pripravili tradicionalne čolne. Projekt bo vreden 1,2 milijona evrov, od razpisa za evropska sredstva pričakujejo sofinanciranje v višini 460.000 evrov, februarja pa bi že objavili razpis za izvajalca. Spomladi se v območju, ki je že v Naturi 2000, sicer končuje projekt Drava kot priložnost, s katerim so rešili problem plovnosti po reki Dravi.

Bukovnik v Naturi 2000 vidi več priložnosti kot omejitev, kljub temu pa so k širitvi varovalnih območij ob načelnem soglasju podali tudi nekaj pripomb. Hočejo natančnejšo opredelitev območja pri smučarskem centru Kope, v neposredni bližini smučišča Kaštivnik, kjer naj bi zraslo apartmajsko naselje. »Pomisleke imamo tudi na Kozjaku, kjer se prostor zaradi demografskih razlogov prazni, neobdelana zemljišča pa se zaraščajo. Če bo Natura prinesla slabše razmere za življenje v hribovskih naseljih in se bodo ljudje zato še bolj izseljevali, potem to nima dobrega učinka. Natura me ne moti, dokler ne posega v razvoj ali celo obstoj že tako zapostavljenih območij,« je povedal Bukovnik. Večjih turističnih načrtov na območju Kozjaka sicer nimajo. Predlagali so tudi, naj Naturo razdelijo po conah ter izvzamejo območja s kmetijsko proizvodnjo, da ne bi zavirali razvoja kmetij.

Tudi župan Podvelke Anton Kovše širitvi ne nasprotuje, a samo pod pogojem, da bodo kmetje na Kozjaku lahko postavili vetrne elektrarne, za katere so že izdelali projekte. »Po eni strani naj bi spodbujali delovna mesta in dodatne dejavnosti na kmetijah, po drugi strani pa jih omejujejo,« pravi Kovše. Tudi pri Odomovem jezeru na Zgornji Kapli, kjer že stoji lovska koča in nekaj vikendov, bi radi razvijali turistično dejavnost. Kovše meni, da je država že v začetku k Naturi pristopila preveč radodarno in vanjo vključila preveč območij, slaba stran Nature pa je po njegovih besedah tudi ogromno birokracije, ki doleti občine v varovanih območjih.

Čeprav se bo Natura širila tudi na slovenjgraškem in mislinjskem Pohorju pa župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas v tem ne vidi omejitev za razvoj turizma: »Širitve ne bomo mogli preprečiti, je pa mogoče kljub temu umeščati projekte v skladu z načeli Nature in to bomo tudi poskušali.«