Občine za sanacijo po poplavah ne morejo računati na državo

Država bo zagotovila le nujna sredstva v višini 400.000 evrov za očiščenje strug in sredstva za sanacijo cest.

Objavljeno
23. oktober 2014 18.34
Poplave
Pi. K., Delo.si, STA
Pi. K., Delo.si, STA
Škofja Loka - Občine od države ne morejo pričakovati vseh sredstev za sanacijo, računati ne moremo niti na evropska sredstva, je danes povedala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Država bo lahko zagotovila interventna sredstva v višini 400.000 evrov za očiščenje strug in tudi sredstva za sanacijo cest.

Majcnova, ki si je danes v Škofje Loki ogledala posledice poplav, je povedala, da je najprej treba narediti okviren popis škode, potem bo lahko vlada pristopila k podrobnejšemu popisu in kasneje sanaciji škode.» Ni pa žal, enako kot v drugih podobnih primerih, možno pričakovati finančnih sredstev v taki višini, kot je škode,« je pojasnila in dodala, da škoda tudi ne bo tako velika, da bi lahko za sanacijo dobili evropska sredstva.

Neurje je po prvih grobih podatkih na območju Poljanske doline povzročil za več kot 30 milijonov evrov škode. Za čiščenje vodotokov bo ministrstvo zagotovilo interventna sredstva z notranjo prerazporeditvijo. Sredstva za sanacijo pa bo mogoče v naslednjem letu in v letu 2016 dobiti iz rezerve v državnem proračunu. Predvsem je treba zagotoviti prevoznost občinskih in državnih cest, ki so bile uničene, pri čemer bo država po njenih besedah zagotovo pomagala.

Zagotovitev poplavne varnosti bo trajala vrsto let

V tem primeru gre znova bolj ali manj za odpravljanje posledic ujm, glavno vprašanje pa je, kako zagotoviti poplavno varnost, da naslednja neurja ne bi povzročila takšne škode. Država načrtuje ukrepe, s katerimi bi varnost pred poplavami zagotavljali z zadrževanjem voda čim bližje izviru in počasnim kontroliranim spuščanjem vode proti izlivu.

Vendar bo uresničitev teh projektov, katerih vrednost bo po vsej državi presegla več sto milijonov evrov, trajala še vrsto let. »Največji problem je zagotavljanje sredstev,« je pojasnil Ervin Vivoda iz sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na ministrstvu za okolje in prostor. Računa, da bodo sredstva zagotovljena v naslednji evropski finančni perspektivi od 2014 do 2020.

Prioriteta bo usmerjena v zmanjševanje škodnega potenciala, ki je največji v ljubljanski kotlini, ki tudi je daleč najbolj poplavno ogrožena. Za zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane je bil sprejet državni prostorski načrt, ki je pravna podlaga za izvedbo načrtovanih ukrepov, kljub morebitnemu nasprotovanju lastnikov ali občine, je izpostavil Vivoda.

Investicija je vključena v operativni program za pridobivanje evropskih sredstev. »Upam, da bodo vsi deležniki zmogli ta preboj, da ga bomo potrdili v začetku novembra. Potem so realne možnosti, da projekt začnemo uresničevati naslednje leto, sicer se lahko zgodi, da bo črpanje preloženo za celo koledarsko leto,« je poudarila ministrica.

Tudi občine na Škofjeloškem območju imajo ob pogostih ujmah pripravljene poplavne študije. Škofjeloška občina bo potrebne ukrepe v Puštalu prihodnje leto financirala sama, za območje sotočja Selške in Poljanske Sore pa bo v prihodnjih letih potrebovala pomoč države. Tudi v Žireh imajo že na mizi študijo potrebnih poplavnih ukrepov, za katera bo treba zagotoviti sredstva.