Občino bi ukinili, a so sile še bolj razdeljene

Ankaran Predlog zakona še ni v državnem zboru – Pobuda Ivana Vogrina že dobila odgovor strokovnih služb

Objavljeno
21. januar 2014 00.58
Slovenija, Ankaran, 05.02.2011 - Ankaran. Foto: Leon VIDIC/DELO
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – Predlog zakona o ukinitvi občine Ankaran še ni prišel v državni zbor, so nam včeraj zagotovili v državnozborski službi za odnose z javnostjo. Nepovezani poslanec Ivan Vogrin pa je zatrdil, da je njegova pobuda že prišla do strokovnih služb DZ in je od njih že dobil odgovor.

»Strokovna služba je zakon pogledala in mi predlagala, naj priložimo še primerjavo tujih praks. Ta primerjava (z Avstrijo, Švedsko in Hrvaško) se dela in bo do konca meseca narejena. Do sredine februarja bom vložil popoln predlog, ki bo šel najprej na odbor za notranje zadeve in lokalno samoupravo. Če bo tam sprejet, bo šel naprej na plenarno zasedanje v državni zbor. Vse to bi se lahko zgodilo že na marčni ali aprilski seji,« je dejal Ivan Vogrin. Dodal je, da vsi ugotavljamo, da je veliko število majhnih občin predrago: »Če je res, da bi bilo dobro kaj narediti na tem področju, kar razglašajo v koaliciji, potem bi bilo najlažje, da ne bi ustanovili takšne občine, ki še sploh ne deluje. Tudi pobuda, da se ukine sto občin, je napačna.« Lokalno samoupravo bi po njegovih besedah morali zastaviti tako, da bi župani občin z do 15.000 prebivalcev funkcijo opravljali nepoklicno in bi smela vsaka majhna občina imeti na vsakih tisoč prebivalcev samo enega občinskega uradnika. »S tem bi prihranili veliko več kot z ukinjanjem občin. Drugi razlog za ukinitev ankaranske občine je katastrofa, ki se bo zgodila, ko bomo Luko Koper razdelili tretjino na eno občino in dve tretjini na drugo in se bosta občini do onemoglosti prepirali v škodo državno pomembnega gospodarstva. Poslanci vedo, da je takšna delitev Kopra slaba, ker zareže v vitalni del Luke Koper.«

Jasno opredeljena pristojnost

Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik, nam včeraj ni utegnil odgovoriti, toda po njegovem mnenju je delitev oblasti v primeru spora o pristojnosti med ustavnim sodiščem in parlamentom jasno opredeljena. Ena veja oblasti lahko posega v odločitve druge samo tam, kjer jo za to pooblašča ustava. Po njegovem mnenju ustavno sodišče ni imelo nobene pristojnosti za ustanovitev občine Ankaran, to je bila ena največjih kršitev pristojnosti. Vse posledice nastale občine pa bodo odvisne le od ravnanja parlamenta.

Popovič prvič v treh letih priznal občino Ankaran

Gregor Strmčnik, predsednik sveta KS, ki zastopa občino v ustanavljanju, je dejal: »V tej zgodbi je dobro samo to, da je župan MO Koper Boris Popovič prvič v treh letih vendarle priznal, da je občina Ankaran ustanovljena. Sprejetje zakona o njeni ukinitvi je težko uresničljiv projekt. To pomeni, da bomo na jesenskih rednih lokalnih volitvah prvič v slovenski Istri volili v organe štirih občin.«

Rajko Pirnat, strokovnjak ustavnega prava, je dejal, da sprejetje zakona o ukinitvi občine, ki jo je z odločbo ustanovilo ustavno sodišče, ni potreben. »Državni zbor se pri sprejetju zakona, s katerim bi ukinili občino Ankaran, ne more sklicevati na nove pogoje za ustanovitev občine, ki jih Ankaran ne izpolnjuje. Ustavno sodišče je v svoji odločbi posebej poudarilo, da je treba za ustanovitev občine Ankaran uporabljati prej veljavna merila. Kot velja za vse druge občine, ki ne izpolnjujejo novega merila 5000 prebivalcev, tudi občine Ankaran ni mogoče ukiniti, če ne izpolnjuje novih meril. Takega zakona državni zbor ne more sprejemati z dvotretjinsko večino,« trdi Pirnat.

Kako do racionalizacije mreže občin

Pirnat sicer meni, da je racionalizacija mreže občin smiselna in potrebna, a jo je treba izpeljati pravno in politično sprejemljivo. Pravna sprejemljivost pomeni, da je treba upoštevati vse ustavne določbe o lokalni samoupravi in teritorialno spreminjati le tiste občine, kjer se tako odločijo prebivalci na referendumu. »Reforma mora biti izvedena tako, da ne bo povzročala nesorazmernih in nepotrebnih političnih sporov. Zlasti pa reforma lokalne samouprave ne sme biti protikrizni ukrep, saj je sistem lokalne samouprave preveč pomemben del celotne ureditve države, da bi ga spreminjali na hitro zaradi nekaj malega prihrankov, na drugi strani pa lahko povzročili več škode.«

Strategija razvoja lokalne samouprave

Minister Gregor Virant pa nam je včeraj odgovoril: »Občina Ankaran bo glede svojega obstoja delila usodo vseh drugih podobnih občin ob reorganizaciji in se njen status ne bo urejal parcialno. V zvezi s postopkom konstituiranja organov oziroma izvedbe volitev ni pravnih praznin ali zadreg. Vprašanje o ukinitvi omenjene občine je irelevantno, ker dejansko še ni ustanovljena in ker državni organi, vlada in državni zbor še niso sprejeli konkretne odločitve o bodočem razvoju lokalne samouprave.«

Virant je še povedal, da njegovo ministrstvo pripravlja osnutek strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, ki ga bodo posredovali v sprejetje vladi do aprila »Strategija bo vsebovala predloge vrste ukrepov, ki bodo področje lokalne in regionalne samouprave v državi obravnavali celovito. Ministrstvo za notranje zadeve pri tem sodeluje z vsemi ministrstvi, saj morajo opraviti analizo nalog javnih oblasti, kot jih določajo predpisi, in predlagati najustreznejšo raven njihovega izvajanja.«