Občinski arhitekti in urbanisti kršijo zakon

V ZAPS pravijo, da bodo predlagali spremembo zakonodaje, konkretno 100. člena zakona o javnih uslužbencih.

Objavljeno
26. november 2015 14.02
iza/Sporazum simdikati vlada
Dejan Karba
Dejan Karba
Ljubljana - Zbornica za arhitekturo in prostor je v raziskavi o zastopanosti arhitekturne stroke na upravnih enotah in občinah podobno kot spomladi v Pomurju ugotovila vrsto anomalij tudi v petih upravnih enotah na Gorenjskem. Najbolj izstopa, da zaposleni na občinah posojajo svoje projektanske žige arhitektom, ki niso opravili strokovnega izpita. Z ugotovitvami so seznanili resorna ministrstva. Kaj pa ukrepi?

V oddelkih za prostor na upravnih enotah jih med vsemi zapolsenimi le pet odstotkov prihajaj iz arhitekturne stroke, na delovnem mestu svetovalca prostorskega načrtovanja in graditve je med zaposlenimi le petnajst odstotkov gradbenikov in arhitektov.

Poleg omenjenega je v poročilu arhitekturne zbornice (ZAPS) najbolj alarmanten podatek, »da kot pooblaščeni arhitekti, posojevalci žigov v znatnem deležu nastopajo urbanisti in arhitekti, zaposleni v občinski upravi, kar je z zakonom prepovedano«. Zaradi tega so projekti manj kakovostni, saj jih pripravljajo ljudje, ki za to niso ustrezno usposobljeni.

V ZAPS pravijo, da bodo predlagali spremembo zakonodaje, konkretno 100. člena zakona o javnih uslužbencih. Na vprašanje, kdo konkretno so kršitelji, v katerih upravnih enotah in občinskih upravah so zaposleni in kakšne sankcije bo predlagal ZAPS, je član zbornice Vlado Krajcar za Delo pojasnil, da o konkretnih UE in občinah ne more govoriti, da pa je z anomalijami zbornica že seznanila okoljsko ministrstu in ministrstvu za javno upravo.

Na naše poizvedovanje so nam z ministrsva za javno upravo pojasnili, da »gre v gradivu ZAPS za zelo pavšalne navedbe, iz katerih ni razvidno, kje in pri kateri dokumentaciji naj bi prišlo do nepravilnosti. Kot pravijo, poročilo ne navaja niti investitorjev, zato je zelo težko ukrepati«.

Na ministrstvu še opozarjajo, da so obtožbe o domnevnih nepravilnostih »tehtne in da bi v primeru potrditev res lahko šlo za kaznivo dejanje protipravne premoženjske koristi, zato bi zbornica ob njihovem razkritju lahko sama obvestila organe pregona«.

A to bodo, kot kaže, skupaj z MOP storili na ministrstvu za javno upravo, podobno kot so glede posojanja žigov storili v Pomurju, kjer so dopis arhitektov posredovali policiji in skupini načelnikov za okolje in prostor: »Ministrstvo bo v upravnih enotah Gorenjske preverilo navedbe zbornice in se v sodelovanju z MOP odločilo o nadaljnih ukrepih«.