Obdavčitev plač iz Avstrije še dviga prah

Apaška civilna iniciativa slovenskih rezidentov, ki so zaposleni v Avstriji, pripravlja danes še eno zborovanje, na katero ne bo ne predstavnikov davčne uprave ne predstavnikov ministrstva za finance.

Objavljeno
10. marec 2007 07.01
Delavci, ki hodijo na delo v tujino, bi morali po novem plačati precejšnje zneske dohodnine tudi v Sloveniji
Ljubljana – Apaška civilna ali bolje davčna iniciativa, v katero so se lani povezali slovenski rezidenti, zaposleni v Avstriji, pripravlja danes še eno zborovanje, na katero ne bo ne predstavnikov davčne uprave ne predstavnikov ministrstva za finance. Apaška iniciativa davčnih somišljenikov je nastala, potem ko so slovenski rezidenti, zaposleni v Avstriji, spoznali, da so po novem dohodninskem zakonu za plačo iz Avstrije v Sloveniji dolžni oddati dohodninsko napoved, ker velja od 1. januarja 2005 tudi v naši državi načelo obdavčitve po svetovnem dohodku. Dotlej jim slovenska država od avstrijske plače ni jemala davka, ker so bile z dohodnino obdavčene le plače iz Slovenije, v Avstriji pa dnevni migranti iz Slovenije tudi niso izpolnjevali meril za davčno rezidentstvo.

Doslej pripravili že dve večji protestni zborovanji

Civilna iniciativa Apače je doslej pripravila že dve večji protestni zborovanji, junija lani v Apačah in novembra v Gornji Radgoni. Za danes pa so v apaški športni dvorani sklicali informativni sestanek, in ne protestni shod, poudarja vodja civilne iniciative Dušan Cvetko. Po njegovih besedah se ga bo udeležilo rekordno število prizadetih iz vse Slovenije, saj naj bi jih prišlo vsaj dva tisoč, za sestanek pa si ni vzel časa nobeden od vabljenih najodgovornejših: premier Janez Janša in Andrej Šircelj z ministrstva za finance naj bi bila službeno odsotna, direktor davčne uprave Ivan Simič pa menda ni dobil vabila. Dušan Cvetko to komentira kot pomanjkanje poguma najodgovornejših, da bi prizadetim pogledali v oči in jim razložili uradno stališče vlade. Cvetko še pravi, da želijo na sestanku vsem, ki zadnje tedne dobivajo vabila davčne uprave, ker še niso vložili dohodninske napovedi, pojasniti vse, kar jih zanima, saj po telefonu tega zaradi nenormalno velikega števila klicev ne zmorejo. Na sestanku pa naj bi se člani civilne iniciative tudi dogovorili, kako naprej.

Konec junija lani je moral med davčne upornike v Apače generalni direktor republiške davčne uprave Ivan Simič. Po pogovorih z zaposlenimi v Avstriji je slovenska davčna uprava pripravila pojasnilo k zakonu o dohodnini, s katerim je tudi rezidentom z dohodki iz tujine zagotovila pravico, da si davčno osnovo zmanjšajo za izdatke, ki jih imajo s prehrano med delom in s prevozom na delovno mesto in nazaj, kakor to velja za zaposlene v Sloveniji. Apačani s takšno ponudbo države niso bili zadovoljni: zahtevali so, naj tudi plače iz Avstrije izvzame iz obdavčitve v Sloveniji in jim tako zagotovi enako pravico, kakor sta jo osebam s plačami iz Italije in Nemčije zagotavljala zanje veljavna davčna sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi.

Na ministrstvu za finance so nam včeraj potrdili, da državni sekretar Andrej Šircelj danes ne bo šel v Apače, je pa predstavnikom civilne pobude v pismu obširno pojasnil načela obdavčitev, ki veljajo v Sloveniji za rezidente, zaposlene v državi in v tujini. O prejšnjih pogovorih z Apačani je od ministrstva za finance mogoče zvedeti: "Predstavniki ministrstva in davčne uprave so se doslej dvakrat sestali s predstavniki Civilne iniciative Apače. V pogovorih je ministrstvo izhajalo iz veljavnega zakona o dohodnini, po katerem so vsi dohodki rezidentov obdavčeni v Sloveniji po slovenski davčni lestvici, davčnih olajšavah in  davčnih stopnjah, morebitna dvojna obdavčitev dohodkov pa odpravljena tako, kot je določeno z zakonom o dohodnini oziroma konvencijo o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodka in premoženja. Pogovori med civilno iniciativo iz Apač in predstavniki ministrstva za finance so vsekakor smiselni, saj zajemajo tako ureditev zatečenega  stanja za leti 2005 in 2006 kot tudi razpravo o možnih rešitvah za naslednja leta. Pogovori še niso končani."

Stališča in obvestila apaške civilne iniciative si je mogoče ogledati na spletni strani www.avstrija-davek.com.


Več o tem preberite v sobotnem tiskanem Delu.