Objavljen javni natečaj za generalnega direktorja policije

Kandidati za petletni mandat morajo prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije. Rok za prijave je 1. marec.

Objavljeno
15. februar 2018 12.48
MNZ
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana – Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni natečaj za mesto generalnega direktorja policije, s katerega se je prejšnji mesec upokojil Marjan Fank, kot vršilec dolžnosti pa to funkcijo zdaj opravlja Simon Velički. Kandidati za petletni mandat morajo prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije. Rok za prijave je 1. marec.

Na policiji so za STA povedali, da se v. d. generalnega direktorja Velički še ni odločil, ali se bo prijavil na natečaj.

Javni natečaj so danes objavili na spletnih straneh ministrstva za javno upravo. Kot so zapisali v njem, mora imeti kandidat, ki se bo prijavil, med drugim specialistično ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje oziroma magistrsko izobraževanje druge bolonjske stopnje.

Pogoj je tudi najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, štejejo pa tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, in delo na enaki stopnji zahtevnosti. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter za eno leto, če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Prav tako mora imeti kandidat med drugim izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šolo za policiste, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, osnovno raven znanja angleškega, nemškega ali italijanskega jezika, dostop do tajnih podatkov, najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju.

Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece. Prav tako proti kandidatu ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Prav tako mora biti kandidat državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v EU in ne sme imeti dvojnega državljanstva, mora imeti ustrezne psihofizične sposobnosti in ne sme biti član politične stranke. Kandidat mora biti varnostno preverjen, kot to določa zakon o organiziranosti in delu v policiji.

Prijavi je treba predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije, v kateri mora kandidat pojasniti, kako bi prispeval k razvoju policije, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov njihove realizacije.

Kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in so primerni za položaj generalnega direktorja, bo ugotavljala posebna natečajna komisija. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let, so še zapisali v javnem natečaju.

V skladu z zakonom o organiziranosti in delu v policiji sicer generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.