Obnovi Sokolca zelo slabo kaže

Država ne bo sofinancirala obnove Narodnega doma v Novem mestu. S pritožbo na izpraznitev objekta.

Objavljeno
12. junij 2017 20.25
Kulturni dom Sokolc,Novo Mesto Slovenija 30.09.2016 [Kultura]
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Novo mesto, Ljubljana – Ministrstvo za kulturo je zavrglo vlogo novomeške občine, ki je na javnem razpisu kandidirala za finančna sredstva za obnovo dotrajanega Narodnega doma v Novem mestu. V novomeški občini so nad odločitvijo ministrstva zgroženi in napovedujejo sprožitev upravnega spora, saj so prepričani, da se jim je zgodila krivica.

Občina je na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo letos in prihodnje leto sofinancirala država, prijavila projekt »Novo mesto – Narodni dom«, izvedba vzdrževalnih del z obnovo strehe, sanacijo fasade ter menjavo zunanjega stavbnega pohištva. Toda zapletlo se je, ko je komisija za odpiranje vlog ugotovila, da občina ni predložila kopije gradbenega dovoljenja. Na občini so namreč priložili samo popis del, kar jim, kot pravijo v občinski upravi, nalaga zakonom o graditvi objektov. »Ker občina ni ustrezno dopolnila svoje vloge, njena vloga ni popolna, zato je bila s sklepom zavržena,« so za Delo sporočili z ministrstva za kulturo. Skupna vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta je znašala dobrih 384.000 evrov, pri čemer je občina računala, da bo država plačala polovico stroškov.

Občina bo tožila ministrstvo

V novomeški občini so prepričani, da za menjavo strehe in stavbnega pohištva (okna, vrata) ter delno pročelja ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. »Zoper odločitev ministrstva bomo vložili tožbo na ljubljansko upravno sodišče, saj menimo, da je bila naša vloga popolna, zavrnitev pa neupravičena,« je povedala Meta Retar z novomeške občine. Na ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da investitor gradbenega dovoljenja ne potrebuje v primerih, ko gre za vzdrževanje objekta, kar opredeljuje šesti člen zakona o graditvi objektov. Kaj sodi med vzdrževalna dela, določa uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. V njej je zapisano, da za obnovo fasade (pročelja), stavbnega pohištva, vgradnje strešnih oken, izvedbo frčad in obnovo strešne kritine gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti. Zdaj bo imelo v sporu zadnjo besedo sodišče.

Le sredstvo za preprečitev dejavnosti?

Bolj optimistični pa so v novomeški občini glede izpraznitve prostorov Narodnega doma, ki ga zasedajo novomeški člani društva za kulturno ozaveščanje. Mladi se iz objekta ne mislijo izseliti, zato je občina izpraznitev objekta lani zahtevala po sodni poti. Novomeško okrajno sodišče je odločilo, da mora društvo izprazniti stavbo in jo izročiti občini v posest, na kar so se umetniki v zakonitem roku že pritožili. Toda med obrazložitvijo sodbe je sodnik Marko Zupanič zapisal, da če se obnova stavbe ne bo začela v razumnem roku po izselitvi članov društva, potem je tožba le sredstvo, s katerim se skupini ljudi preprečuje njihovo nadaljne delo in družbena aktivnost, ki bi morala biti prepoznana v širši skupnosti, najbolj pa pri tožeči stranki, ki omogoča delovanje na področju kulture na širšem območju. Novomeška občina je že lani nameravala obnoviti Narodni dom, naložba bi stala 72.000 evrov, kulturno ministrstvo pa je bilo pripravljeno primakniti do 56.000 evrov. A ker so od uporabnikov prostorov zahtevali, da se izselijo, ti pa tega niso storili, ampak so se v objekt zabarikadirali, do izvedbe projekta lani ni prišlo. Občina je namreč uporabila vsa pravna sredstva, zadeva pa je še zmeraj na sodišču.