Očitki županu Času zanimajo kriminaliste

Anonimna ovadba zoper župana Mestne občine Slovenj Gradec zaradi zlorabe položaja ali pravic.

Objavljeno
05. september 2014 02.00
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Slovenj Gradec – Kazenska ovadba županu Slovenj Gradca Andreju Času očita nepravilnosti pri gradnji kanalizacijskega omrežja, pri prodaji nepremičnin v središču mesta ter pri podelitvi koncesij za gradnjo vrtca Šmartno in kotlovnice. Župan očitke zavrača in pravi, da notranji nadzor, ki so ga opravili, ni pokazal nepravilnosti.

Ovadbo je podpisala »skupina ogorčenih Slovenjegradčanov« in jo poslala protikorupcijski komisiji, nacionalnemu preiskovalnemu uradu, generalni policijski upravi in specializiranemu državnemu tožilstvu. Županu očitajo, da je v štirih primerih zlorabil uradni položaj in pravice z namenom pridobiti premoženjsko korist. V prvem naj bi »z zavajanjem in podajanjem neresničnih informacij občinskemu svetu« oškodoval proračun za 20.000 evrov v korist lastnikov letališča v Mislinjski Dobravi, ki da so za priklop na kanalizacijo plačali manj kot polovico stroškov namesto celotnega zneska.

»Lokala prodal prijateljem«

Županu očitajo, da je na Glavnem trgu s »prirejenim javnim razpisom po ceni, ki je bila bistveno nižja od vložka občine v obnovo nepremičnin«, prostora prodal »svojim prijateljem oziroma tistim, ki so mu pomagali v volilni kampanji«. »Župan je prodal nepremičnini po ceni 933 evrov in 891 evrov za kvadratni meter, kar je bistveno manj od cene, po kateri se v Slovenj Gradcu prodajajo stanovanja in tržni prostori,« navaja ovadba. Občinskemu svetu je pri odločanju o prodaji zamolčal vlaganja občine in višino najemnine, ki jo je občina dobivala za prostora, piše v ovadbi. Tudi pri naložbi v nov vrtec Šmartno županu očitajo zavajanje občinskega sveta z napačnimi ali nepopolnimi podatki o vrednosti naložbe, ki naj bi bila precej višja zaradi gradnje nove kotlovnice, pogojene z gradnjo vrtca. Za to je koncesijo dobil zasebnik, čeprav naj bi bilo v projektni dokumentaciji, ki jo je sprejel občinski svet, navedeno, da obstoječa, deset let stara kotlovnica še ne potrebuje prenove. Pisci ovadbe trdijo, da je zaradi omenjenih nepravilnosti tudi odstopil direktor občinske uprave, kar je po njihovem »dovolj močan pokazatelj, da je pri izvajanju investicij v MOSG nekaj močno narobe«.

Župan proti zunanji reviziji

Župan Andrej Čas vse očitke zavrača. »Ovadba je bila napisana 10. avgusta, direktor Darko Sagmeister pa je odstopil 19. avgusta iz osebnih razlogov,« poudarja. »Vse, o čemer sem odločal kot župan, in odločitve mestnega sveta so pripravile strokovne službe uprave MOSG. Nikoli nisem odredil, naj kakšnih podatkov, pomembnih za odločanje, ne vključijo v gradivo.« Pravi, da o korektnosti delovanja uprave in direktorja nikoli ni podvomil, kljub temu pa je v sredo opravil notranji nadzor. »Na podlagi prejetih poročil sem dobil zagotovila, da pri našem delu ni bilo očitanih nepravilnosti. Menim, da odreditev zunanje revizije ni smiselna, niti finančno upravičena. Poslovanje MOSG lahko v okviru svojih pristojnosti preverijo naslovniki anonimnega pisma,« je dejal Čas.

S celjske policijske uprave so sporočili, da kriminalisti preverjajo, ali v navedenih primerih obstajajo vzroki za sum kaznivega dejanja. Na mestni občini se še niso oglasili. »V predvolilnem času imajo zagotovo polne roke dela s podobnimi ovadbami,« komentira župan, ki se namerava potegovati še za en županski mandat.