Od društva do fundacije: Unicef išče direktorja

Na razpis za mesto izvršnega direktorja Unicefa Slovenije, ki se je iztekel prejšnjo soboto, se je prijavilo 16 kandidatov, od tega štirje izpolnjujejo vse razpisne pogoje. O imenih na Unicefu nočejo govoriti, ker postopek še poteka, zagotovo pa je, da bo novi direktor oziroma direktorica na tem položaju le pol leta.

Objavljeno
15. marec 2011 20.23
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika
Ljubljana -  Na Unicefu so nam pojasnili, da je bil razpis za samo šest mesecev zato, ker sovpada s predvidenim začetkom delovanja fundacije, potem pa bodo razpis za izvršnega direktorja ponovili. Za ustanovitev fundacije se vodstvo slovenskega odbora dobrodelne organizacije pripravlja s pomočjo urada v Ženevi, ta pa se je zanjo odločil maja lani, po izbruhu nesoglasij v slovenskem odboru.

Znano je, da je kriza doživela vrhunec konec januarja z odstopom Unicefovih ambasadork dobre volje Vite Mavrič in Milene Zupančič, ki sta kot enega poglavitnih vzrokov za svojo odločitev navedli sum na nepravilnosti v organizaciji. Unicef Slovenije je vse očitke že večkrat zavrnil. »Ker potekajo aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo fundacije, redne delovne obveznosti in dodatne obremenitve, ki jih prinašajo neutemeljene in pri Unicefu Slovenije nepreverjene medijske obtožbe, bo termin skupščine prilagojen omenjenim procesom,« so odgovorili v humanitarni organizaciji in dodali, da natančnega datuma še nimajo. Društvo že lani ni imelo skupščine, čeprav bi jo po statutu morali sklicati vsako leto.

Društvo se po veljavni zakonodaji ne more statusno preoblikovati v fundacijo. »Fundacija, nova pravna oblika, v okviru katere se bo izvajalo poslanstvo Unicefa, bo ustanovljena, njen ustanovitelj bo mednarodna organizacija. Podlaga za poslovanje v imenu Unicefa in uporabo imena pa je sporazum o prepoznavanju in sodelovanju, ki bo prav tako prenesen na novoustanovljeno organizacijo,« so pojasnili v društvu. »S tem bodo interesi posameznikov in manjšin, ki jih vodi primarno lastni interes, izključeni,« so še dodali.

Heinčeva je zakonita zastopnica

Na Unicefu prav tako zavračajo očitke o nezakonitem vodstvu. Da je vršilka dolžnosti izvršnega direktorja Alenka Jež Heinc zakonita zastopnica Unicefa Slovenije, pa je konec prejšnjega meseca potrdilo višje delovno in socialno sodišče. To je odločalo o pritožbi proti sodbi, s katero je prvostopenjsko sodišče zavrnilo tožbo ene od nekdanjih uslužbenk Unicefa zaradi domnevno nezakonite odpovedi, saj je bila vložena prepozno.

Odvetniška družba Grobelnik, ki pred sodiščem zastopa štiri nekdanje delavce Unicefa zaradi domnevnega mobinga in nezakonite odpovedi, bo vložila revizijo na vrhovno sodišče. Prepričani so, da bi moralo sodišče izdati tako imenovano zamudno sodbo, ne pa opreti svoje odločitve na pričanje vršilke dolžnosti izvršne direktorice, ker ta po njihovem mnenju ni zakonita zastopnica, saj je v register društev kot zadnji zakoniti zastopnik septembra 2009 vpisan takratni predsednik Miran Boštic. A delovno sodišče se je postavilo na stališče, da so pooblastila, ki jih je odvetniku za zastopanje Unicefa v sodnem postopku podpisala Jež Heinčeva, veljavna, omenjena pa je zakonita zastopnica društva.