Odbor nenaklonjen Pečanovi

Odbor za lokalno samoupravo se strinja z mnenjem zakonodajno-pravne službe in z mnenjem vlade o pobudi Brede Pečan za oceno ustavnosti določb volilne zakonodaje o glasovanju po pošti.

Objavljeno
06. februar 2007 16.58
Breda Pečan – Izolska županja, družinska prijateljica Milojke Kolar, nam je zatrjevala, da občina nima predkupne pravice, kar pa ni res
Ljubljana - Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se strinja z mnenjem zakonodajno-pravne službe državnega zbora in z mnenjem vlade o pobudi Brede Pečan za oceno ustavnosti nekaterih določb volilne zakonodaje, ki se nanašajo na glasovanje po pošti. Opredelili so se do tistega dela pobude, ki se nanaša na 41. člen zakona o lokalnih volitvah. Člani odbora so na današnji izredni seji pritrdili mnenju zakonodajno pravne službe, večje razprave pa ni bilo.

Pečanova v svoji pobudi izpodbija 41. člen zakona o lokalnih volitvah in tretji odstavek 81. člena zakona o volitvah v DZ, saj meni, da so določbe nejasne in zato dopuščajo pri njihovi uporabi različno razlago. Zato je po njenem mnenju v Izoli na županskih volitvah prišlo do neustavne razlage oz. do razlage, ki ima neustavne posledice.

Pečanova, sicer poslanka SD, je pobudo na ustavno sodišče vložila po zapletih z ugotavljanjem izida drugega kroga lanskih županskih volitev v Izoli, kjer se je z odločitvijo upravnega sodišča volilni izid prevesil v prid njenega protikandidata, Tomislava Klokočovnika.
Zakonodajno pravna služba je med drugim izrazila pomislek o izkazanosti pravnega interesa pobudnice za izpodbijanje omenjenih členov. Ne ena in ne druga določba namreč po mnenju zakonodajno-pravne službe sama po sebi ne urejata pravnega položaja oz. pravic pobudnice.

Poslanska kolega Pečanove Miran Potrč in Bojan Kontič sta temu mnenju oporekala. Menila sta namreč, da če je ustavno sodišče začelo s postopkom na podlagi pobude, gre iz tega sklepati, da je pravni interes izkazan, sicer postopka sploh ne bi začelo. Zato je, tako Potrč, zaključek zakonodajno-pravne službe napačen.

Očitke Pečanove o neustavnosti izpodbijanih določb zakonov je sicer zakonodajno-pravna služba ocenila kot neutemeljene. Po mnenju službe je tako treba spoštovati odločitev občinske volilne komisije, državni sekretar v službi vlade za lokalno samoupravo Franci Rokavec pa je danes poudaril, da "je treba upoštevati hierarhijo v postopku". Vlada je v svojem mnenju zapisala, da "ni jasno, kaj naj bi pomenila pravilna ugotovitev izida na volišču s strani občinske volilne komisije, saj ima volilni odbor za to volišče vse zakonske možnosti odprave eventuelnih napak, storjenih pri ugotavljanju volilnega izida".

Glede glasovanja po pošti pa zakonodajno-pravna služba ugotavlja, da je razlaga upravnega sodišča, da se kot dokaz o oddaji glasovnice v roku upošteva žig na posamezni kuverti, logična in izhaja iz zakona. Vsaka pošiljka, oddana po pošti, je opremljena s poštnim žigom.

Do pobude Pečanove se mora sicer opredeliti še odbor za notranjo politiko, in sicer do tistega dela pobude, ki se nanaša na zakon o volitvah v državni zbor. Datum seje odbora za notranjo politiko uradno še ni določen, a verjetno bo odbor o tem razpravljal 21. februarja.