Odbor o uskladitvi plač v pravosodju z ustavno odločbo

Odbor DZ za notranjo politiko bo na seji obravnaval predloge novel, s katero bi sodnike uvrstili v 47. izhodiščni plačni razred. Neustavnost sodniških plač se bo po predlogu vlade zaradi finančne krize odpravila čez leto in pol.

Objavljeno
09. september 2009 09.04
Ka. Ž. /STA
Ka. Ž. /STA
Ljubljana - Odbor DZ za notranjo politiko bo na seji obravnaval predloge novel, s katerimi želi vlada uskladiti plače sodnikov, tožilcev in pravobranilcev z odločbo ustavnega sodišča. Vlada je namreč junija po večmesečnem usklajevanju s sodniki potrdila besedilo novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sodnike uvršča v 47. izhodiščni plačni razred.

 

Poleg tega predlog novela odpravlja večino dodatkov in zmanjšuje število napredovanj sodnikov. Načelo večje fiksnosti plače je postavljeno kot novo temeljno načelo sistema sodniških plač, je ob predstavitvi novele povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Neustavnost sodniških plač se bo po predlogu vlade zaradi finančne krize odpravila čez leto in pol.

 

Odbor bo poleg novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju danes obravnaval še novelo zakona o sodniški službi, novelo zakona o o državnem tožilstvu in novelo zakona o državnem pravobranilstvu. Vse novele so povezane z uskladitvijo plač javnih uslužbencev v pravosodju z odločbo ustavnega sodišča, DZ pa jih bo obravnaval po skrajšanem postopku.

 

Na dnevnem redu današnje seje odbora pa je tudi novela zakona o kazenskem postopku, ki zakon usklajuje z več odločbami ustavnega sodišča. Predlog zagotavlja tudi podlage za učinkovitejše delovanje pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu zahtevnejših kaznivih dejanj, predvsem s področij gospodarske kriminalitete, organiziranega kriminala in korupcije.

 

Poleg tega bo odbor obravnaval sklep ustavnega sodišča, da se začne postopek za oceno ustavnosti 502.d člena zakona o kazenskem postopku v zvezi z ustavno pritožbo Darja Šavra. Po mnenju ZPS omenjeni člen zakona o kazenskem postopku ni v nasprotju z ustavo. Člani odbora pa bodo obravnavali tudi zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti zakona o dopolnitvah zakona o DS.

 

Na dnevnem redu je tudi obravnava razdelitve sredstev, namenjenih sofinanciranju političnih strank v zadnjih štirih mesecih leta 2009. Na podlagi sprejetega drugega rebalansa letošnjega proračuna so višino sredstev za sofinanciranje strank znižali za 132.361 evrov na letnem nivoju, znižanje pa bodo upoštevali pri izplačilih v zadnjih štirih mesecih letos.

 

Odbor bo med drugim obravnaval tudi novelo zakona o nadzoru državne meje, ki na novo ureja izvajanje t.i. schengenskih izravnalnih ukrepov, to je ukrepov v notranjosti države, ki jih slovenski policisti izvajajo za preprečevanje in odkrivanje čezmejne kriminalitete in nedovoljenih migracij na notranjih mejah.