Odloku za pomožne objekte že grozijo z upravnim sodiščem

Majhni vrtičkarji naj bi smeli graditi samo lope s 4 kvadratnimi metri površine - Mlakar oporeka, da ne gre samo za vikendaše, ampak tudi za tiste, ki bi radi kmetovali

Objavljeno
24. september 2013 01.12
Pomožni"kmetijski"objekti
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Piran - Piranski svetniki bodo danes sprejemali odlok o pomožnih objektih, s katerim bo občina opredelila pogoje za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov na kmetijskih in gozdnih površinah. Z njim naj bi predvsem preprečili vse prepogostejše zlorabe kmetijskih površin, ki so dodobra sesule piranski urbanizem.

Prodam kmetijsko zemljišče, ki še ni zazidljivo, ali pa Prodam kmetijsko zemljišče s prelepim razgledom na Piranski zaliv, sta dva od tipičnih oglasov, ki povesta vse o tem, zakaj je mogoče tako drago prodajati majhne koščke kmetijskih površin v slovenski Istri. S takšno pozidavo kmetijskih zemljišč dodobra spremenili podobo slovenske Istre. V piranski občini so bili zato najbolj glasno proti t. i. Černačevi uredbi, saj bi ta dokončno uničila kmetijske površine. Zdaj so pripravili odlok, ki ga bodo v drugem branju danes svetniki po vsej verjetnosti sprejeli. Toda tudi s tem odlokom nekateri niso zadovoljni, čeprav so ga preverjali in dopolnjevali s pobudami iz razprav v štirih krajevnih skupnostih.

Odlok dovoljuje vsem, ki imajo do 3000 kvadratnih metrov zemljišča, postavitev lop (montažnih, zidanih iz lokalnega kamna ali vkopanih) za spravilo kmetijske mehanizacije do 4 kvadratnih metrov površine in 2,2 metra višine. Za zemljišče od 3000 do 5000 kvadratnih metrov dovoljuje eno kmečko lopo do 12 kvadratnih metrov in nad 5000 kvadratnih metrov lopo do 30 kvadratnih metrov površine (višine 2,5 metra).

Nekoliko drugače obravnava kmetijske proizvajalce, ki imajo potrdilo kmetijske svetovalne službe o opravljanju kmetijske dejavnosti. Slednji lahko na površini do 3 hektarjev zgradijo strojno lopo do 50 kvadratnih metrov veliko in do 10 kvadratnih metrov velik, zaprt prostor (pri trajnih nasadih). V primeru pridelave vrtnin in sadja je strojna lopa lahko velika do 80 kvadratnih metrov, sortirnica do 20 kvadratnih metrov, prostor za embalažo 20 in hladilnica še 20 kvadratnih metrov.

Bivanje v teh objektih je prepovedano, razen v primerih, ko se kmetijski proizvajalec ukvarja z registrirano dejavnostjo na kmetiji. Odlok prepoveduje postavljanje šotorov, prikolic in bivalnih kontejenerjev na kmetijskih zemljiščih, razen, če gre za kmetijskega proizvajalca z registrirano dejavnostjo na kmetiji.

Podžupanja Meira Hot je ocenila, da bo odlok verjetno sprejet, da je Mišičeva stranka Neodvisen. si vložila amandma, po katerem odlok ne velja za nazaj, torej za tiste primere, ki so že v postopku in so zanje že podane vloge.

Vojko Mlakar, član odbora za urbanizem, okolje in prostor, je odloku odločno nasprotoval in napovedal, da bo sprožil tudi upravni spor, ker pri pripravi in sprejetju tega prostorskega akta niso upoštevali zakonsko predpisane procedure. Nasprotuje tudi določilu, ki v prvem členu odloka omejuje, kdo lahko gradi večje objekte (samo kmetijski proizvajalci s potrdilom kmetijsko svetovalne službe). "Pridobil sem ustrezno pravno mnenje, ki mi pritrjuje. Nasploh je bilo o podobnih primerih na upravnem sodišču že odločano. Kmetje hočejo biti v piranski občin privilegirana kasta, ki vse druge označujeo z "vikendaši", tudi tiste, ki bi jim povsem pošteno radi konkurirali, pa še nimamo takega statusa," je dejal Mlakar, prepričan, da sam na svojem zemljišču lahko zgradi mlin za mletje oljk (torkljo) in vinsko klet, pa čeprav se je upokojil.