Odpustek bo le za stavbe, v katerih lastnik biva

Nova določba v gradbeni zakonodaji velja samo za tiste, ki že gradijo.

Objavljeno
01. januar 2014 18.20
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Ljubljana – Lastniki črnih gradenj, ki že imajo odločbo o rušenju nepremičnine – po podatkih inšpektorata jih je približno 2800 – naj ne spregledajo novele zakona o graditvi objektov (ZGO), ki jim omogoča pritožbo na odločbo in kasnejšo možnost legalizacije objekta.

Nova sprememba zakona, pravzaprav novi člen, ki so ga dodali v ZGO, je bil v uradnem listu objavljen prejšnji petek in je začel veljati že naslednji dan. Lastniki, ki so objekt zgradili nelegalno, neskladno z gradbeno dokumentacijo ali če nimajo predpisanega uporabnega dovoljenja, lahko na inšpektoratu zaprosijo za odlog izvršbe. Da bo vloga odobrena, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Čeprav je minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel ob prvi predstavitvi sprememb, ki jih na ministrstvu načrtujejo v povezavi z gradnjami, dejal, da hočejo najti rešitev, ki bo omogočila legalizacijo čim več objektov – če so le zgrajeni na investitorjevi zemlji ali imajo za gradnjo pridobljeno služnost –, je sprejeta zakonodaja dokaj omejevalna. To je tudi v skladu s pomisleki stroke, ki je nasprotovala možnosti legalizacije »kar povprek«.

Vlogo za odlog rušitve lahko oddajo inšpekcijski zavezanci za stanovanjske stavbe, v katerih dejansko in neprekinjeno bivajo sami ali kdo drug vsaj od začetka inšpekcijskega postopka, in če nimajo v lasti in posesti drugega primernega stanovanja. Za objekte, v katerih se vsaj od začetka inšpekcijskega postopka neprekinjeno opravlja gospodarska dejavnost, je odlog rušitve na podlagi vloge mogoč, če bi zaradi rušenja podjetje inšpekcijskega zavezanca postalo nelikvidno, če bi na ta način lastnik izgubil edini vir dohodkov in sredstev za preživljanje, če bi zaradi rušenja grozila hujša gospodarska škoda ali če bi bil to neposreden vzrok za odpuščanje delavcev. Izvršbo je mogoče odložiti za največ eno leto. Vlogo lahko oddajo tudi drugi lastniki črnih gradenj, če so vložili popolno zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, in tisti, ki so dali pobudo za spremembo občinskega prostorskega akta, občina pa se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri naslednjih spremembah. Rušitev se v teh primerih odloži do končanja postopka na občini oziroma upravni enoti.

Posebno pomembno pri noveli ZGO je, da velja samo za lastnike, ki so nelegalno gradnjo začeli pred uveljavitvijo zakona, torej pred 28. decembrom letos. Lastniki nedovoljenih gradenj – z odločbo o rušenju ali brez – bodo že predvidoma marca vedeli, po katerih pogojih bodo nepremičnine lahko legalizirali. Takrat bo po Omerzelovih napovedih sprejet zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj. Ko bo legalizacija izpeljana, odpustkov za stavbe, zgrajene brez ustreznih dovoljenj ali v neskladju z njimi, ne bo več, svari minister. Eden izmed ukrepov v prenovljeni gradbeni zakonodaji, ki jo načrtujejo na ministrstvu, bo združitev vseh evidenc, pomembnih za gradnjo, kar bo omogočalo preprost nadzor nad gradnjami. Geodetska uprava bo v prihodnjih mesecih ponovno izvedla ortofoto načrte, s čimer bo evidentirana vsaka črna gradnja v Sloveniji.