Odškodnina za Poček za letos bo

Povzdignjeni toni z občine Postojna so obrodili sadove.

Objavljeno
19. julij 2013 16.36
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ministrstvo za obrambo (Mors) bo letos sofinanciralo gradnjo komunalne infrastrukture v Prestranku in Rakitniku, v koordinacijsko skupino pa imenovalo svoje nove predstavnike.

Napovedi vodstva občine Postojna z začetka julija, da bo sprejela svoj, občinski odlok o taksi za obremenjevanje okolja na vojaškem vadišču Poček, zato da bi ministrstvo izpolnilo svoje obveznosti iz medsebojnega dogovora o usklajevanju interesov, so namreč obrodile sadove.

Ministrstvo je namreč pred kratkim županu Jerneju Verbiču sporočilo, da zaradi krčenja obrambnega proračuna, denarja kot odškodnine za Poček ne bo ne za letošnje leto ne za še neizpolnjene obveznosti iz preteklih let, Postojnski odziv pa je bil takojšnji, enoten in oster.

Kaže, da se je v zadevo poglobil sam minister Roman Jaklič, saj se je že ta teden, v sredo, sestal z županom in podžupanjo Margareto Srebotnjak Borsellino, vodjo postojnskega dela koordinacijske skupine. Mors je pristal na letošnje sofinanciranje gradnje infrastrukturnih objektov na širšem območju Rakitnika in Prestranka, ki jih bosta souporabljala lokalna skupnost in vojska. V Prestranku bodo obnavljali vodovod in dogradili kanalizacijsko omrežje na območju Ulice padlih borcev, podobna dela pa bodo izvedli tudi v Rakitniku, kjer bodo zgradili še priključek kanalizacijskega omrežja do čistilne naprave.

Vrednost obeh naložb znaša 660.000 evrov. Delež Mors, ki po dosedanji ureditvi lahko znaša do 260.000 evrov, bo predmet prihodnjih dogovorov. Prihodnji teden bodo znani tudi novi člani koordinacijske skupine, ki bodo nadomestili člane iz obdobja ministrovanja Aleša Hojsa. »Komisija se bo nato čim prej sestala in v prihodnje sproti reševala vsa odprta vprašanja,« so obljubili na Mors.