Odstrel volkov med stroko in politiko

Osnutek pravilnika o odstrelu gre prihodnji teden v javno obravnavo. Minister Židan zahteva poenotenje strokovnjakov.

Objavljeno
27. september 2013 21.40
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) bi za prihodnje leto dopustil odstrel šestih volkov, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) pa meni, da ni razloga za odstrel. Miha Krofel opozarja, da se pravo vprašanje glasi, čemu volka sploh streljati, tudi če bi stanje populacije to dopuščalo.

Tridesetega oktobra se bo končala veljavnost pravilnika o odstrelu divjih zveri, ki ga je pred letom dni podpisal tedanji minister za kmetijstvo in okolje. Kdaj bo minister Dejan Židan podpisal novega, veljavnega za prihodnje leto dni, še ni znano. Lani je minister Franc Bogovič podpisal predlog o odstrelu osmih volkov, za razliko od lanskega leta pa sta letošnji stališči o (ne)dopustnosti steljanja volkov zavoda za gozdove in zavoda za varstvo narave povsem nasprotujoči.

Minister poziva strokovnjake

Zaradi tega, kot je za Delo povedal Minister Dejan Židan, je ministrstvo za kmetijstvo in okolje v težkem položaju. »Odločitev ministrstva temelji na strokovnih mnenjih obeh zavodov. Ministrstvo ne more odločati politično, ker gre za strokovno vprašanje. Strokovnjakom sem predlagal, naj odločanja ne prelagajo na politiko, ta pa bo odločila tako, kakor bodo strokovnjaki enotno predlagali. Če stroka ne bo dosegla konsenza, se moramo vprašati, kaj ti strokovnjaki počnejo.«

Minister je še dejal, da bo država izvajala akcijski program upravljanja slovenske populacije volka, ki je bil sprejet letos pozimi, ter da bo država zagotovila denar za preventivne zaščitne ukrepe za zmanjševanje škod. »Rejci jih bodo morali uporabiti, sicer je vprašanje, ali bodo upravičeni do povračila škode,« je še dejal minister med obiskom v Postojni na mednarodni konferenci Varstvo volkov v kulturni krajini.

Zavod za gozdove za odstrel

Toda strokovnjaki obeh zavodov dva dni pred iztekom pravilnika ostajajo vsak na svojem bregu. Marko Jonozovič z ZGS je za Delo povedal, da ocenjujejo, da je populacija volka stabilna, da so pri svojem mnenju o odstrelu volka upoštevali evropsko direktivo in slovensko uredbo ter da od svojega strokovnega mnenja ne nameravajo odstopiti. Eden od motivov ZGS za legalen odstrel je, je dejal Jonozovič, da ne bi prišlo do ilegalnega. Kvoto bi razdelili na največ tri lovsko-upravljavska območja s po dvema živalima na območje za odstrel. Lovišča s posebnim namenom lova ne bi izvajala, lovopust na volka pa bi ustavili, če bi polovica dosežene kvote odstreljenih osebkov bile samice.

Zavod za varstvo narave proti

Strokovnjaki ZRSVN pa ocenjujejo, da je populacija volka v Sloveniji v slabem stanju, da razloga za odstrel volkov ni in da predlog ZGS o odstrelu ne izpolnjuje niti enega od štirih pogojev, ki jih za mogoči izjemni odstrel navaja evropska direktiva. Kot je znano, je morala Slovenija pozimi evropski komisiji podrobno argumentirati dopustnost odstrela volkov. Iz Bruslja odgovora še ni, kar pomeni, da evropska komisija spremlja dogajanje oziroma čaka na sprejem novega pravilnika, pa tudi na izvajanje akcijskega načrta.

Slowolf o smiselnosti odstrela

Po sedanjih ugotovitvah iz projekta SloWolf do junija 2012 v Sloveniji živi od 30 do 40 volkov, smrtnost mladičev pa je 50-odstotna. Podatki za projektno obdobje junij 2012 – junij 2013, dobljeni na podlagi tuljenja volkov, ter podatki o škodnih primerih za zdaj kažejo, da gre za upad populacije, zanesljivejšo sliko pa bodo dale prav genske raziskave, ki so še v teku. Sicer pa za Miha Krofla iz SloWolfa ni pravo vprašanje, ali populacija odstrel prenese ali ne, pač pa ali je treba volkove res streljati, tudi če bi populacija to prenesla. »Vsi soglašamo, da odstrel ne vpliva na število škodnih primerov, edini mogoči smisel, ki še ostane, je vpliv legalnega odstrela na krivolov.«

Po pojasnilih z ministrstva za kmetijstvo in okolje se bodo z odločitvijo poskušali čim bolj približati družbenemu konsenzu, vendar bo ohranjanje populacije v ugodnem stanju predpogoj za vsako odločitev. Odprta strokovna vprašanja bosta obravnavali še dve strokovni komisiji s predstavniki ključnih ustanov, v 30-dnevni javni obravnavi pa bo tudi osnutek pravilnika. Strokovna mnenja so že objavljena na spletni strani ministrstva (delovna področja, narava, velike zveri), osnutek pravilnika, ki v delu o medvedu (odstrel 80 osebkov) in risu (prepoved odstrela) ni sporen, pa bo objavljen v začetku prihodnjega tedna.