Ogledala tovornjakov nad glavami kolesarjev

Pri srečanju tovornih vozil bo dobrih 20 centimetrov ogledala seglo nad kolesarsko stezo, kar za DRSC ni težava.

Objavljeno
27. marec 2014 21.58
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Šmartno pri Litiji – »Sprašujemo se, kaj ljudje pri projektiranju cest sploh mislijo. Da se bosta morali dve tovorni vozili srečati tako, da bosta stranski ogledali segali nad pločnik ali kolesarsko stezo, je popolnoma nedopustno,« je gradnjo (pre)ozke obvoznice v Šmartnem pri Litiji za Delo komentiral direktor združenja za promet in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever.

Na Direkciji republike Slovenije za ceste (DRSC) medtem še naprej trdijo, da bo bodoča obvoznica dovolj široka za varno srečevanje tovornih vozil.

Do zdaj so gradbinci na južnem delu obvoznice, od krožišča pri okrepčevalnici Justin do navezave na cesto proti Bogenšperku, v dolžini 400 metrov že vbetonirali robnike in tako določili širino vozišča šest metrov. Dela bodo nadaljevali, ko bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje za nadaljnjih 500 metrov ceste. Prometnica bo povsod enako ozka, le v ovinku ji bodo dodali še 13 centimetrov širine. Na severnem delu, od Ustja do krožišča, bo cesta s povoznim robnim pasom široka 6,5 metra in bo vsem omogočala varno udeležbo v prometu. Na južnem delu pa bodo tovornjakarji morali ob vsakem srečanju zapeljati toliko na rob, da bodo z dobrimi dvajset centimetri desnega ogledala segli nad zunajnivosjko kolesarsko stezo, ki je predvidena ob obeh straneh vozišča.

DRSC: Zožanje je tudi ukrep za umirjanje hitrosti

Na vprašanje Dela, kakšne so možnosti, da cesto zdaj, ko še ni zgrajena, vendar razširijo, je vodja sektorja za investicije na DRSC Tomaž Willenpart povedal, da je to mogoče, a da bi bilo pred tem treba spremeniti pravilnik o projektiranju cest. Dejal je, da je iz analize štetja prometa razvidno, da je povprečni letni dnevni promet v Črnem Potoku 1134 vozil; od tega 135 tovornih vozil, med katerimi so le štirje tovornjaki s priklopniki in štirje vlačilci. Zato je prepričan, da šest metrov široko vozišče popolnoma zadostuje za varno srečevanje tovornjakov.

Pravilnik o projektiranju cest določa, da je največja širina vozila, ki jo je treba upoštevati pri določanju širine voznih pasov, 2,5 metra (brez ogledal) oziroma 2,95 metra (z ogledali), kar so pri načrtovanju tega dela obvoznice tudi upošteavli. Willenpart je še dejal, da se pri srečevanju tovornjakov upošteva le eno ogledalo, kar pomeni da je med njima, ko se srečata, 55 centimetrov prostora, pri čemer 22,5 centimetra ogledala na desni strani tovornjaka sega nad kolesarsko stezo.

»Med kamioni bo razlika 55 centimetrov, če bodo vozili po pravilih,« pravi Willenpart, ki je prepričan, da je zožanje ceste tudi eden od ukrepov za umirjanje prometa, saj bi sorazmerno ravna prometnica ob morebitni razširitvi postala pravo dirkališče. Poudaril je, da širitev zdaj ni možna tudi zaradi dodatnih stroškov, ki bi s tem nastali.

Hitrost bo na tem delu obvoznice omejena na 50 kilometrov na uro, saj je cesta projektirana v naselju in na obeh straneh ceste »občina načrtuje določene posege«. Na šmarski občini so to zanikali. Dejali so, da spada zemljišče v kategorijo najboljših kmetijskih zemljišč, zato kakršna koli gradnja tam nikoli ne bo mogoča. Na litijski upravni enoti pa so pojasnili, da šmarska obvoznica nikjer ne poteka po naselju, razen v krožišču pri okrepčevalnici Justin.

Tudi vozniki tovornjakov že opozarjajo na preozko cesto

Marjan Šuštar iz istoimenskega litijskega podjetja Šuštar trans je povedal, da so ga na preozko cesto opozorili že njegovi vozniki tovornjakov, presenečeni, da država tako ozko gradnjo sploh dovoljuje. Srečevanje dveh tovornjakov ne bo mogoče, je prepričan Šuštar.

Podpredsednik skupščine Obrtne zbornice Slovenije in predsednik sekcije avtoprevoznikov Andrej Klobasa je za Delo povedal, da bodo robniki ob cestišču preprečevali varno vožnjo ter da bosta morala voznika tovornjakov pred srečanjem poklopiti zunanji stranski ogledali. To, da bosta pri srečanju tovornjakov zunanji ogledali segli nad kolesarsko stezo, kot pravijo na DRSC, je označil za nesprejemljivo in nevarno.