Omerzelovo ministrstvo polno idej

Za podrobnosti o shemi za podporo mladim pri iskanju stanovanj je še kakšen teden prezgodaj.

Objavljeno
18. marec 2014 18.32
Božena Križnik, Aleš Stergar, Gospodarstvo
Božena Križnik, Aleš Stergar, Gospodarstvo

Ljubljana – Sodeč po novinarski konferenci ob prvi obletnici vlade in dolžini predstavitve je Samo Omerzel bolj minister za energetiko in prostor kot pa za infrastrukturo, promet in stanovanja. Vrhunska dosežka sta v minulem letu energetski zakon in z okoljskimi razlogi zavrnjena italijanska ideja o gradnji plinskega terminala v Žavljah pri Trstu.

S skoraj petdesetimi milijoni evropske soudeležbe so bile energetsko sanirane predvsem javne stavbe. Naložba v plinovod Južni tok je v Sloveniji vredna dobro milijardo evrov in ima po ministrovih besedah pri nas visoko politično podporo. Pri tem je Slovenije v celoti spoštovala pravni red v EU.

Da je bil minister Samo Omerzel aktiven tudi na področju prostora, je poskusil dokazati s podatkom, da je bilo v prvem letu njegovega mandata sprejetih 9 uredb o državnih prostorskih načrtih ter 34 občinskih prostorskih načrtov, kar naj bi bil dosedanji rekord. Z novelo zakona o graditvi objektov so omogočili pritožbo in enoletni moratorij na rušenje črnih gradenj, da lahko objekt pridobi potrebno dokumentacijo in se preprečijo siceršnje morebitne krivice. Z uredbo o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena so ločili pristojnosti države in lokalnih skupnosti, uvedli pa so tudi nekaj sprememb pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Stanovanjske politike in oskrbe s stanovanji minister ni niti omenil, ne ko je govoril o preteklih dosežkih, ne med ključnimi načrti. Šele na naša izrecna vprašanja je pojasnil, da so v direktoratu za prostor že opravili interno predstavitev nacionalnega stanovanjskega programa. Pripravljenih je kar nekaj scenarijev za izvedbo programa, o njih se zdaj usklajujejo s stroko. Pomembno je, meni minister, da bomo imeli shemo za podporo mladim, da bodo prišli do stanovanj. Za podrobnosti pa da je še teden do dva prezgodaj. Program bodo nato ponudili v javno obravnavo.

Kako bo vlada spodbudila najemni sektor? Tudi tu je minister omenil zgolj »več različnih scenarijev, kako ta stanovanja spraviti v uporabo«. Kot ga je bilo razumeti, »mora stroka zagotoviti pravi model, da bomo mlade prepričali, naj se vendarle začnejo odločati za najemna stanovanja«. Ponudili bi jim denimo kombinacijo najema in kasnejšega odkupa.

Je še vedno aktualna ideja o preoblikovanju republiškega stanovanjskega sklada v gospodarsko družbo, kar bi omogočilo črpanje evropskih sredstev? Omerzel je pritrdil, ker da je tudi večina odgovornih v ministrstvu temu naklonjena.

Na prometnem področju so v zadnjem letu aktivni od zraka preko kopnega do morja pri prilagajanju zakonodaje. Sprejeta je bila resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, delovanje avtošol so očistili in minister Omerzel je prepričan, da takšnih nepravilnosti kot v preteklosti nikoli ne bo več. Prevoznike je minister omenil v zvezi z izboljšanjem njihovega položaja na mednarodnem področju, odprtih vprašanj, ki jih ni malo, pa se ni lotil.

Na infrastrukturnem področju je, kot kaže, vse v najboljšem redu. Na železnicah so se v rekordni višini več kot pol milijarde evrov uporabila evropska sredstva za elektrifikacijo proge Pragersko - Hodoš in sistem GSM - R. Drugi tir na koprski progi je nujen, vendar ne za 1,4 milijarde evrov, temveč za polovično vsoto. Recenzija projekta še ni narejena, so pa aktivni, pripravljajo terminski plan in kmalu bo zunaj razpis za izvedbo recenzije. S SŽ so se po stavki rudarjev res pogovarjali, da bi del rudarjev vsaj začasno lahko dobil delo na tirih pri odpravljanju posledic žleda.

Na cestah se je končno začela graditi škofjeloška obvoznica – ki si jo je minister ogledal in res lahko pritrdi, da je nujna. V ponedeljek je bila podpisana pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kar bo pomembno pri prodajnem postopku Aerodroma Ljubljana. O zavrnitvi naložbe v drugi terminal (in z njo evropskih milijonov) pa nič.

O nujnih naložbah v železniško omrežje je bilo moč slišati v zvezi s sanacijo poškodb zaradi žleda, o razpadajočih državnih cestah pa, da bi potrebovali več sredstev. Pri vprašanju petnajstih dotrajanih mostov je denar samo za obnovo dveh. Zato pripravljajo predloge, kako zagotoviti sredstva. Omenjajoč dodatni cent za vzdrževanje je minister Samo Omerzel navrgel, da je to stvar vseh državljanov.

Prednostne naloge ministrstva so med drugim na realnih podatkih temelječa resolucija o razvoju javne prometne infrastrukture, dokončanje projekta integriranega javnega potniškega prometa, II. tir in strateška umestitev V. in X. koridorja - posebej slednji je v času balkanskih vojn izgubil na pomenu, države na poteku med Münchnom in Istanbulom pa so zainteresirane za krepitev prometa. In energetski koncept – z električnimi vozili.