Ormoški prepiri o komunalnem prispevku do vrelišča?

Če bo predlagani odlok o prispevku konec tedna sprejet, bo občinska opozicija gnala spor do referenduma.

Objavljeno
21. januar 2014 22.23
Alojz Sok, poslanec NSi
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj

Na petkovi seji ormoškega občinskega sveta se obeta burna razprava o komunalnem prispevku. Odlok je za drugo branje dobil soglasje ministrstva za infrastrukturo in prostor, ormoška opozicija pa trdi, da na prirejenih podatkih, ki mu jih je podtaknil župan Alojz Sok.

Anonimno pisno opozorilo (ormoške opozicije) novinarskim hišam, da se bo z novim odlokom komunalni prispevek podražil kar trikrat, ormoški župan takoj zavrne, saj "bo prispevek zneskovno podoben številkam iz starega odloka iz leta 2007". "Naš komunalni prispevek je bil prej in bo tudi poslej primerljiv na primer z ljutomerskim, pa precej nižji od ptujskega; opozicija pa najbolj zameri, da smo plačila izenačili tako za mesto kot podeželje, prej pa je bila tu precejšnja razlika." Za gradnjo srednje velike hiše na srednje veliki parceli v Ormožu investitor mora plačati okrog 6.000  evrov komunalnega prispevka (za kanalizacijo, vodovod, ceste, javne površine in po novem še za odlagališče odpadkov).
V ormoški občini od 18. aprila lani velja nov občinski prostorski načrt, ki bi mu šest mesecev pozneje morali prilagoditi tudi občinski odlok o komunalnem prispevku, a tega občinsko vodstvo in svet nista uspela. Zato je ministrstvo za infrastrukturo in prostor 21. oktobra od občine zahtevalo, da od 18. oktobra naprej (pretečenih šest mesecev) upošteva zakon o prostorskem načrtovanju in komunalni prispevek obračunava po državnem pravilniku na osnovi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja. Določila v tem pa so resda skoraj trikrat nižja in trije ali štirje investitorji, ki so si od navedenega datuma do danes pridobili gradbena dovoljenja, so ob izdaji zato plačali tretjino manj, kot bi bilo treba, če bi Ormož bil sprejel sedaj predlagani odlok v zakonitem polletnem roku.
Konec prejšnjega tedna je opozicija v ormoškem občinskem svetu (Zares in Lista za razvoj Ormoža) na tiskovni konferenci dokazovala, da so podatki o vrednostih nekaterih infrastrukturnih sistemov v občini (ceste, kanalizacija) napačno ovrednoteni in na tej napačni osnovi izračunani preveliki deleži v komunalnem prispevku. Pri cestah naj bi pripravljalci odloka zamolčali kakšne tri milijone evrov iz države pridobljenih sredstev, pa še javno razsvetljavo naj bi nezakonito vključili v osnovo za izračun prispevka za ceste. Pri kanalizaciji pa osnova za izračun prav tako ne ustreza za nekaj milijonov. "Zato je novi odlok nepošten, v posameznih delih nezakonit in nesprejemljiv. Pripravili bomo amandmaje, a dvomim, da nam bo uspelo. Če bo odlok sprejet, sledijo ukrepi, tudi razmislek o možnem referendumu," je konec prejšnjega tredna opozoril bivši ormoški župan in sedaj opozicijski občinski svetnik Vili Trofenik. Sedanji župan Aloz Sok pa bo svoja stališča in izračune predstavil danes na svoji tiskovni konferenci.