Otroci s posebnimi potrebami končno kot drugi šolarji

Starši bodo lahko uveljavljali enake pravice, kot veljajo za vse druge šoloobvezne otroke.

Objavljeno
14. september 2016 20.16
Blaž Račič
Blaž Račič
Radovljica – Petim centrom za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) je po 23 letih delovanja in sedem let po začetku upravnega spora naposled uspelo doseči priznanje statusa, kot ga imajo šolske ustanove. Približno petsto otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju je tako prvič uradno vpisanih v šolski program, s čimer so pridobili status šoloobveznega otroka in druge pravice.

Starši otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, ki so doslej obiskovali programe v CUDV v Radovljici, na Igu, v Dornavi, Dobrni in Črni na Koroškem, s priznanjem statusa šoloobveznih otrok pridobivajo pravico do subvencioniranja stroškov prevoza in druge možnosti uveljavljanja olajšav, je povedala Slađana Anderle, direktorica CUDV Matevža Langusa iz Radovljice: »Sprememba pomeni uradno priznanje, da smo tudi zavodi za usposabljanje ustanove, kjer izvajamo program šole s prilagojenim programom.«

To je v Evropi edinstven primer, saj so drugod otroci z najtežjimi motnjami v razvoju nameščeni v bolnišnicah ali posebnih zavodih, pri nas pa jim je omogočeno šolanje, je dejala Anderletova. Kot je povedala, je to zelo pomembno, saj »nikoli vnaprej ne veš, do kod se lahko razvijejo njihove sposobnosti«. Klaudija Makuc, vodja šolskega programa v radovljiškem CUDV, je poudarila, da pri zmernih, težjih in težkih motnjah v duševnem razvoju pri otrocih in mladostnikih dosegajo napredek na različnih področjih. Izkušnje po njenem kažejo, da je obravnavo treba začeti čim bolj zgodaj.

Pričakujejo večji vpis v šolske programe

Zavod otrokom poleg šolskega programa ponuja še svetovanje, medicinsko obravnavo in terapevtsko oskrbo, prenočevanje in prehod v zaposlovanje. Ker šolski program temelji na timskem delu, v katerem poleg pedagoga sodelujejo še logoped, delovni terapevt, fizioterapevt in psiholog in ki zaradi tega daje boljše rezultate, Anderletova pričakuje, da se bodo starši zdaj pogosteje odločali za vpis otrok v šolske programe CUDV.

V Radovljici ga letos obiskuje 42 otrok in mladostnikov iz Gorenjske. Kot je dejala Klaudija Makuc, starši zdaj laže povedo, da gredo njihovi otroci v šolo in ne v center. Kot je dejala mamica Mojca Novak iz občine Gorje, je že doslej od občine prejemala nadomestilo za prevoz, vendar je bilo to odvisno od volje posamezne občine. Tako so nekateri starši nadomestilo prejemali, drugi pa ne. Z novo ureditvijo pričakuje več šolskega reda, otroci pa bodo v okviru šolskega programa upravičeni tudi do sofinancirane šole v naravi.

Priznanje statusa javnega zavoda, ki izvaja javno veljavni izobraževalni program po zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, so si CUDV zagotovili po sodni poti. CUDV Draga Ig je v imenu vseh petih CUDV leta 2009 sprožil upravni spor, saj so programe izobraževanja izvajali že od leta 1993, čeprav njihova osnovna dejavnost ni bila registrirana za izvajanje javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov.