Pahor in Romi: Najprej legalizicija romskih naselij

80 odstotkov Romov v Sloveniji še vedno živi v romskih naseljih.

Objavljeno
02. julij 2013 20.55
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovor sprejel predstavnike romske skupnosti v Sloveniji, ki so ga seznanili s problematiko bivanjskih razmer Romov.

Strinjali so se, da je treba romsko problematiko reševati po področjih, prvi korak k temu pa je legalizacija romskih naselij.

»Izhod iz začaranega kroga je vzpostavitev socialne in družbene infrastrukture in ne samo komunalne,« je prepričan predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš. Po njegovih besedah so to tisti elementi, ki Romom omogočajo, da dobijo izobrazbo in se enakopravno vključijo na trg delovne sile.

Romi so predsedniku republike izrazili tudi obžalovanje v zvezi z morebitnim zmanjšanjem proračuna za romske aktivnosti v občinah, kjer živijo Romi. »To bo zelo slabo vplivalo na prijavljanje teh občin na razne razpise,« je poudarila Dušica Balažek iz Zveze Romov Dolenjska.

Pahor je med pogovori večkrat opozoril na to, da je današnja razprava le prvo srečanje in začetek pogovorov.

Rezultati študije o konceptih integracije romskih naselij v Sloveniji kažejo, da se povečuje delež Romov, ki žive razpršeno ali v mešanih družinah, vendar pa jih še vedno večina (80 odstotkov) živi v romskih naseljih. »Problem slabih bivalnih razmer je ena od glavnih razvojnih ovir pri vključevanju te skupine v slovensko družbo,« so sporočili iz urada predsednika republike.