Pet dni časa za odgovor

Vlada od generalne državne tožilke Barbare Brezigar zahteva, naj poda mnenje o odločbi Aleša Zalarja, ki je odredil nadzor nad poslovanjem okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, in o stališču vodje tega tožilstva Tamare Gregorčič.

Objavljeno
10. september 2009 23.42
Majda Vukelić
Majda Vukelić
Ljubljana - Vlada od generalne državne tožilke Barbare Brezigar zahteva, naj v petih dneh od prejema vladne zahteve da mnenje o odločbi ministra za pravosodje Aleša Zalarja, ki je 2. septembra odredil izredni pravosodni nadzor nad poslovanjem okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, in o stališču vodje tega tožilstva Tamare Gregorčič, ki je nadzor štiričlanske skupine pravosodnega ministrstva zavrnila, ker bi se z njim »nedovoljeno posegalo v samostojnost državnega tožilca«.

Takšno zahtevo je včeraj na predlog pravosodnega ministrstva brez razprave sprejela vlada, nam je po seji povedal Aleš Zalar. Vlado je namreč Tamara Gregorčič v ponedeljek obvestila, da je v skladu s petim odstavkom 66.c člena zakona o državnem tožilstvu zavrnila izvajanje pravosodnega nadzora ministrstva za pravosodje, ker meni, da gre za nedovoljen poseg v samostojnost državnega tožilca. Zato mora vlada v skladu s prej omenjenim členom zakona in drugim odstavkom 7. člena pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi od generalne državne tožilke zahtevati, naj v petih dneh od prejema zahteve vlade da mnenje o odločbi za opravljanje pravosodnega nadzora in o stališču vodje okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Tako se nadaljuje zgodba, povezana s poslanskim vprašanjem Cvete Zalokar Oražem (Zares) v zadevi Berglund. Za izredni pravosodni nadzor se je Aleš Zalar odločil, ker je iz odgovorov generalne državne tožilke Barbare Brezigar v zvezi s tem poslanskim vprašanjem po njegovi presoji izhajala domneva o možnih hujših nepravilnostih pri opravljanju zadev državnotožilske uprave na tem tožilstvu.

Ko bo vlada prejela in proučila mnenje generalne državne tožilke, se bo morala odločiti, ali naj pravosodno ministrstvo opravi izredni nadzor ali naj ga ne odpravi. To bo precej odvisno od mnenja Brezigarjeve in argumentov, ki jih bo navedla, saj vodja ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva Tamara Gregorčič ni pojasnila, zakaj je izredni pravosodni nadzor zavrnila.

Sicer pa bo danes na vrhovnem državnem tožilstvu v navzočnosti vodij oddelkov vrhovnega državnega tožilstva sestanek z vodji okrožnih državnih tožilcev, na katerem bodo med drugim obravnavali tudi problematiko nadzora ministrstva za pravosodje in pritiska politikov na državno tožilstvo ter se seznanili z obravnavo letnega poročila o delu tožilstev v preteklem letu, ki ga je obravnaval parlamentarni odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, vendar obravnave ni končal in jo bo nadaljeval v prihodnjih dneh.

Iz petkove tiskane izdaje Dela