Peterica najbolj zadolženih občin

Slovenske občine so imele konec leta 2011 po podatkih MF skupaj 624 milijonov evrov dolga.

Objavljeno
05. september 2013 21.31
Slovensko dopisništvo
Slovensko dopisništvo

Ljubljana - Po podatkih ministrstva za finance (MF) je že konec leta 2011 imelo probleme s prezadolženostjo pet občin, vse so s tako imenovanega Virantovega seznama: Gornji Petrovci, Štore, Šalovci, Solčava in Komenda.

V občinah Gornji Petrovci, Šalovci in Štore so se težave že leta 2011 vlekle več let; ustrezno ni ukrepala nobena. Prvi dve sta imeli zaradi blokade računov težave celo pri tekočem poravnavanju obveznosti.

Gornji Petrovci so imeli leta 2011 tri, Šalovci štiri milijone evrov dolga, zadolženost na prebivalca pa je znašala 1323 oziroma 1097 evrov. K sanaciji stanja so pristopili le v Štorah. Na novo sta se leta 2011 med prezadolžene občine vpisali Solčava in Komenda. Prva je v preteklih letih za izvedbo investicij najela kratkoročni kredit, ki ga je leta 2011 še povečala in ji ga ni uspelo odplačati. Skupni dolg na prebivalca Solčave je skupaj z dolgom lokalnih pravnih oseb občine dosegel slovenski rekord: 1540 evrov.

Komenda pa je leta 2011 prvič uradno evidentirala posojilo, ki ga je najela pri pravni osebi zasebnega prava brez soglasja MF. S tem posojilom je precej presegla zakonsko določen obseg zadolževanja. Na seznamu najbolj zadolženih občin se je leta 2011 znašel tudi Kostel s 1252 evri dolga skupaj z dolgom občinskih javnih podjetij in zavodov. V Peterico najbolj zadolženih občin »kvari« le ena velika, Mestna občina Koper, na četrtem mestu in s 1150 evri dolga na prebivalca. Dolg na prebivalca je tisoč evrov leta 2011 presegel še v občini Vransko; znašal je 1071 evrov.

Slovenske občine so imele konec leta 2011 po podatkih MF skupaj 624 milijonov evrov dolga; skupaj z dolgovo lokalnih javnih podjetij in zavodov so dolgovale 805 milijonov. Brez dolga je bilo leta 2011 trideset občin; če upoštevamo tudi dolgove občinskih javnih podjetij in zavodov, je bilo nezadolženih le 23 občin ali dobra desetina. Večina ali 58 odstotkov njihovega dolga je odpadla na Osrednjeslovensko, Podravsko in Savinjsko regijo. Najmanj sta bili konec 2011 zadolženi Zasavska in Goriška regija.