»Piranske kazni niso v duhu zakona«

 Pravnik Rajko Pirnat kritično o zaračunavanju sodne takse za majhne prekrške.

Objavljeno
07. marec 2013 12.14
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Piran – Kazni za napačno parkiranje v piranski in ljubljanski občini so razjezile številne kršitelje, a ne toliko zaradi 41,73 evra globe, temveč ker redarji poleg nje zaračunajo še 40 evrov stroškov postopkov – sodne takse. Pravnik dr. Rajko Pirnat pravi, da so takšne takse v nasprotju z duhom zakona, čeprav niso protipravne.

Če napačno parkiran avto ali avto, za katerega lastnik ni plačal parkirnine, obravnava komunalni redar, ki je prekrškovni organ, kršitelju izda le plačilni nalog in mu ne zaračuna sodne takse. A ker v Piranu in Ljubljani prekrškarje popisujejo tudi komunalni delavci – v Piranu Okolja Piran, v Ljubljani pa Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice –, se vse skupaj spremeni, saj komunalni delavci občinskim redarjem podajo predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

V večini občin jih zaračunajo le v primeru pritožbe

Zaradi številnih mnenj, da to ni zakonito, ker da zakon o prekrških izrecno določa, da je treba takšne prekrške zaključiti s plačilnimi nalogi brez sodne takse, smo za mnenje povprašali Rajka Pirnata.

»Če prekršek prijavi občinskim redarjem upravljavec parkirišča ali katera tretja oseba, potem morajo redarji voditi postopek o prekršku. Morajo pozvati kršitelja, da se izjasni, ali je res bil tam, ali ima kakšne druge dokaze. Nato izdajo odločbo o prekršku, ki ji pozneje sledi še zahteva za sodno takso. Težava je, ker za minimalni prekršek, ki ni hud prekršek, zaračunajo še sodno takso. Zdi se, da so občine tak način obravnave parkirnih prekrškov same tako organizirale, da bi lahko pobrale še sodne takse. V številnih občinah, denimo, v izolski in koprski, kazni izrečejo redarji sami in izstavijo plačilni nalog brez takse. Ni protipravno, je pa izogibanje izdaji plačilnega naloga, kot ga predvideva zakon (kazen brez sodne takse, ker je postopek enostaven in je zakon nalašč tako napisan, da omogoča enostavne postopke). Zato menim, da je to vsaj ravnanje v nasprotju z duhom zakona,« je ocenil Rajko Pirnat.

V večini slovenskih občin sodne takse zaračunajo samo v primeru, ko se kršitelji pritožijo in tedaj nastanejo stroški postopka. Piranski župan je očitno zaradi pritiska javnosti sprejel sklep (veljati začne od 10. marca), da lahko kršitelji ubežijo sorazmerno visokim kaznim, če bodo v treh dneh od prekrška pri blagajni Okolja Piran plačali 12 evrov. Še cenejša pot pa je preprosto plačilo parkirnine.