Pirc Musarjeva zahteva presojo ustavnosti zakona o evidentiranju nepremičnin

Osebni podatki o lastnikih nepremičnin po mnenju informacijske pooblaščenke ne bi smeli biti javno dostopni na portalu prostor.si, zato je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o evidentiranju nepremičnin v delu, ki govori o javnosti imen, priimkov, letnic rojstva ter naslovov lastnikov nepremičnin.

Objavljeno
09. marec 2011 18.21
J. G., delo.si
J. G., delo.si
Ljubljana - Pooblaščenka Nataša Pirc Musar je ob tem poudarila, da so sicer podatki v zvezi s pravnimi razmerji glede nepremičnin zaradi varnosti pravnega prometa javni v zemljiški knjigi, kjer se do njih dostopa s parcelno številko. A prav nobenega utemeljenega razloga ni, da se omogoči izjemno enostaven dostop skozi portal prostor.si zgolj po naslovu nepremičnine brez jasnega namena takšne možnosti dostopa, so za STA sporočili iz urada pooblaščenke.

Geodeti so tako po njenem mnenju obšli odločbo ustavnega sodišča, saj so ustavni sodniki že leta 2007 razveljavili del zakona, ki določa javnost registra nepremičnin v delu, ki se nanaša na podatke o fizičnih osebah. Vendar je Geodetska uprava RS (Gurs) z izvedbo in javno objavo enotnega portala, ki prikazuje vse zbirke nepremičnin in prostora, ki jih vodi, povsem obšla to odločbo, opozarja pooblaščenka. Tako so podatki o fizičnih osebah, lastnikih in najemnikih nepremičnin, čeprav nejavni v registru nepremičnin, enostavno dosegljivi skozi druge zbirke na istem mestu.

Zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006 v 114. členu določa, da ima vsakdo pravico vpogleda v zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenco državne meje in register prostorskih enot, pri čemer pa lahko glede lastnika pridobi le podatke o imenu in priimku, naslovu stalnega prebivališča ter letnici rojstva. V 117. členu pa geodetski upravi nalaga vzpostavitev računalniškega distribucijskega okolja za objavo podatkov iz teh evidenc.

Gurs: Podatki zagotavljajo pravno varnost lastnikom

Kot so za STA pojasnili na Gursu, so bili o zahtevi za presojo ustavnosti zakona o evidentiranju nepremičnin seznanjeni le preko medijev. "Po našem mnenju vpogled v podatke o nepremičninah in njihovih lastnikih ni protiustaven, saj zagotavljajo večjo pravno varnost lastnikom nepremičnin in poenostavljajo postopke povezane z nepremičninami," so poudarili.

Po njihovih pojasnilih vpogled v podatke zemljiške knjige omogoča le pridobitev informacije o identifikacijski oznaki nepremičnine, na kateri ima posamezna oseba vpisane stvarno pravne pravice.

Podatke o nepremičnini morajo uporabniki namreč pridobiti z javnim vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb. V skladu z ustavno presojo zakona pa ni možen vpogled v podatke o osebi, ki je kot lastnik vpisan v register nepremičnin, so še dejali na Gursu.