Pivška jezera bodo v regijskem parku

Zamisel o ustanovitvi parka podpirata ministrstvo za okolje in prostor in Zavod za varstvo narave Slovenije.

Objavljeno
03. april 2012 14.14
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Pivka – Pranje avtomobilov v Petelinjskem jezeru bo kmalu zgodovina. Za ustanovitev regijskega parka so namreč glasovali tudi pivški občinski svetniki. V nadaljnje postopke bo vključena tudi javnost, ko bo občina izdelala osnutek akta o zavarovanju.

Razmišljanja o ustanovitvi regijskega parka na območju 17 pivških presihajočih jezer so na občini Pivka po nedavnih težavah z onesnaženo pitno vodo na Pivškem in Postojnskem strnili v predlog, tudi zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov – od pretiranega gnojenja do pranja avtomobilov ob jezerih. Poleg gradnje ustrezne komunalne infrastrukture je park tudi za občino eden od načinov ukrepanja proti ponovnemu onesnaževanju in izgubi kakovostnih življenjskih virov.

Za razvoj kmetijstva, gozdarstva in turizma

»Na zavarovanem območju bi radi vzpostavili trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva in turizma. Med ukrepi bo tudi sanacija celotnega območja, degradiranega z delovanjem jugoslovanske vojske. Ta je namreč območje jezer uporabljala za svoj poligon in strelišče,« je pojasnil župan Robert Smrdelj. Pripravljavci državnega prostorskega načrta (DPN) za vojaško vadišče Poček so območje pivških presihajočih jezer na predlog občine Pivka izvzeli iz osnutka DPN.

Ustanovitev parka presihajočih jezer so že podprli na ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter na Zavodu za varstvo narave Slovenije (ZVN). Občina bo pripravila akt o zavarovanju, v katerem bo določila meje parka, način upravljanja zavarovanega območja ter finančne vire za zavarovanje in razvoj lokalnega prebivalstva. Park lahko upravlja režijski obrat ustanovitelja, javni zavod ali koncesionar. Upravljavec bo s pomočjo ZVN pripravil načrt upravljanja, o katerem se bo izrekla tudi lokalna skupnost.

Sklep občinskega sveta o začetku postopka ustanovitve regijskega parka za zavarovanje pivških presihajočih jezer je šele prvi korak, javnost bo v postopke vključena, ko bo občina izdelala osnutek akta o zavarovanju. Razgrnjen bo najmanj 60 dni, v tem času bo organizirana tudi javna obravnava.

Pivka se bo v prvi fazi sama zavzela za zavarovanje svojega območja, vendar se županu Robertu Smrdelju zdi smiselno, da bi o sodelovanju pri zavarovanju celotnega sistema presihajočih jezerih sodelovali tudi sosednji občini Pivka in Postojna.

Od Pivke do Postojne

Pivška presihajoča jezera so izjemen kraški pojav, sistem sedemnajstih med sabo povezanih presihajočih jezer, ki se vrstijo od zgornje Pivke v občini Ilirska Bistrica čez območje občine Pivka do južnega robnega dela občine Postojna.

Na območju občine Pivka jih po večjem deževju nastane dvanajst. Kot naravni vrednoti državnega pomena sta že zdaj zavarovani največji jezeri Petelinjsko in Palško, Veliko in Malo Drskovško jezero pa sta zaščiteni kot naravni vrednoti lokalnega pomena. V park bi zajeli tudi njihovo okolico skupaj s ponikalnico Pivko.