Plačevali zdravnikom za preizkušanje zdravil

 V ZD Logatec so nekateri zdravniki za raziskave zdravil na svoje račune prejemali denar proizvajalcev zdravil.

Objavljeno
25. september 2013 10.52
Slovenija, Ljubljana, 14.Maj2007, V pričakovanju podražitve nekaterih zdravil. Foto: Igor Zaplatil
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Logatec – Pogodbe za financiranje preizkušanja zdravil, ki jih sklepajo farmacevti z javnimi zdravstvenimi zavodi ter zaposlenimi zdravniki, so nedopustne, so se na ministrstvu za zdravje odzvali na poročanje Dela, da so v Zdravstvenem domu Logatec za tako imenovane postmarketinške študije nekateri zdravniki neposredno na svoj račun prejemali denar proizvajalcev zdravil.

Medtem se v ZD Logatec po sedmih dneh niso odzvali na našo prošnjo za vpogled v nekatere dokumente.

Da direktor javne zdravstvene ustanove podpiše pogodbo, s katero omogoči, da farmacevtska družba in zdravnik, ki za to družbo preizkuša zdravila, skleneta medsebojno pogodbo, kjer je za opravljeno delo predvideno tudi finančno nadomestilo, je za ministrstvo za zdravje anomalija.

Raziskave doslej brez nadzora

Na ministrstvu pravijo, da bo anomalije odpravil novi zakon o zdravilih, ki bo zagotovil preglednost in zmanjšal možnost zlorab tudi v breme javnega denarja. Izvajanje takšnih raziskav ne bi smelo spodbujati predpisovanja zdravila ali biti vzrok za zamenjavo zdravila, ki ga pacient že prejema. Odobriti jih bo morala javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Plačilo zdravniku ne bo dovoljeno, če bo raziskave opravljal v rednem delovnem času. Če pa bo zdravnik učinkovanje zdravil opazoval v svojem prostem času, bo plačilo omejeno le na strošek za delo v tem času in nastale stroške. Zdravnik pa bo moral pacienta seznaniti, da bo v raziskavo vključen.

Napovedane spremembe zakona kažejo na to, da pogodb te vrste in izvajanja raziskav zdravil doslej ni nihče nadziral. Na vprašanje Dela, kako bodo v praksi poskrbeli za nadzor po spremembi zakona, so z ministrstva odgovorili, da bo natančnejša izvedba zakona v delu, ki se bo nanašal na postmarketinško raziskovanje zdravil, določena s podzakonskim aktom.

Prim. dr. Jasna Čuk Rupnik, kot direktorica ZD Logatec (do novembra lani, ko jo je za dobo enega leta nasledila v. d. direktorice Tanja Miklavc Maček) je podpisovala pogodbe o sodelovanju s farmacevtskimi družbami, je pojasnila, da je vse počela z dobrimi nameni.

»Moja naloga je bila, da se z nosilcem raziskave dogovorim za plačilo storitev oziroma stroškov, ki jih ima z raziskavo zdravstveni dom, ni pa pristojnost direktorja ZD, da določa razmerja po podjemni pogodbi, če bi bila sklenjena med nosilcem raziskave in zdravnikom za zdravnikovo delo v prostem času.« Toda Čuk Rupnikova je podpisala pogodbe o preizkušanju zdravil, ki so dopuščale, da so zdravniki, vključeni v raziskave, podpisali ločene pogodbe o delu, ki pa ni (nujno) potekalo zunaj rednih delovnih obveznosti in delovnega časa. Ministrstvo to zdaj ocenjuje za nedopustno, vprašanje tudi je, ali dokazila za delo v prostem času sploh obstajajo.

Na logaški zdravstveni dom smo naslovili prošnjo za vpogled v poročila zdravnic o opravljenih raziskavah (brez osebnih podatkov pacientov) leta 2012, saj domnevamo, da se vsako raziskovanje konča s pisnim poročilom. Na prošnjo se v enem tednu niso odzvali, prav tako so brez odgovorov ostala vprašanja, za kakšno plačilo so vključeni zdravniki raziskave izvajali in ali so bili pacienti obravnavani zunaj ali v rednem delovnem času. Skrivnost ostajajo tudi farmacevtska družba ali družbe, ki so podpisnice pogodbe. V. d. strokovne vodje ZD Andrea Turk Šverko je zatrdila le, da pacienti prostovoljno vključitev v raziskavo potrdijo s podpisom.

V revizijo poslovanja

V. d. direktorice Zdravstvenega doma Logatec Tanja Miklavc Maček pogodbe, ki bi omogočale neposredno plačilo farmacevta zdravnikom, letos ni hotela več podpisati. Na nepravilnosti prejšnjega vodstva ustanove je javno opozorila pred kratkim kot odgovor na hude obtožbe, ki so jih nanjo javno naslavljali Čuk Rupnikova in zaposleni v zdravstvenem domu. Sedanjo v. d. direktorice bo 1. oktobra predvidoma nadomestila Mateja Kunc, ki še čaka na potrditev sveta zavoda. Kunčeva bo direktorica polovico delovnega časa, drugo polovico pa bo še naprej delala v računovodstvu. Kunčeva do nastopa funkcije noče dajati izjav, predsednik sveta zavoda Rafael Krvina pa je za Delo pojasnil, da bo članom sveta predlagal zunanjo revizijo poslovanja zdravstvenega doma.