Plazovi odnesli naložbe

Sanacija popoplavne škode: Z odpravljanjem posledic v Slovenj Gradcu zadovoljni, a jih čaka še veliko dela

Objavljeno
24. september 2013 12.15
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Slovenj Gradec – Denar za naložbe v četrtnih in vaških skupnostih je morala Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) preusmeriti v sanacijo plazov, nastalih po lanskih poplavah. »Po programu, ki smo ga izdelali s koncesionarjem VGP Drava in z denarjem, ki je na voljo, bo urejena komaj petina poškodovanega.« Župan Slovenj Gradca Andrej Čas pravi, da so z deli kljub temu zadovoljni, »saj je to veliko bolje, kot smo pričakovali«.

Zaradi poškodovanih strug in naplavin so že ob močnejšem deževju ogrožene bližnje stanovanjske hiše ter gospodarska in javna infrastruktura, zato je sanacija nujna. Vladni program odprave posledic naravnih nesreč predvideva odpravo posledic v petih letih, za kar država namenja 22 milijonov evrov. V MOSG so sestavili program nujnih ukrepov na najbolj poškodovanih in zato najbolj poplavno nevarnih odsekih rek in potokov Mislinja, Suhodolnica, Homšnica, Barbarski potok, Jenina in drugih. Sanacijo so skupaj z rednimi vzdrževalnimi deli ocenili na 840.000 evrov. »Skrb vzbujajoča je zamuda pri drugi fazi sanacije Suhodolnice, ker je moralo ministrstvo zaradi previsokih ponudb razpis ponoviti,« je povedal župan. Dela, vredna milijon evrov, bodo začeli oktobra, ministrstvo pa je prepovedalo kakršne koli predhodne posege v strugo, zato so v MOSG opustili načrte za delovno akcijo, s katero bi s prostovoljnim delom uredili strugo, kot so to že storili s Homšnico.

Denar za sanacijo petnajstih plazov, ki so se sprožili po poplavah, so zagotovili z rebalansom, saj se je v korist sanacije pet vaških in deset četrtnih skupnosti odpovedalo naložbam za letos. Skoraj pol milijona evrov bodo porabili za urejanje plazišč, ki ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo in stanovanjske hiše. Od ministrstva so za to dobili 130.000 evrov.

Za glasbeni pouk preuredili nekdanje skladišče

Zaradi odpravljanja posledic poplav in zaradi 75 odstotkov višjih stroškov zimske službe bodo letos le dokončali lani začete naložbe, ki jih zaradi evropskega sofinanciranja ne smejo ustaviti. Glasbena šola bo v stavbi stare komunale gostovala še vsaj dve leti. Poleti so jim za 42.000 evrov nekoliko obnovili prostore ter za glasbeni pouk preuredili nekdanje skladišče. Leta 2014 so od države pričakovali 140.000 evrov za dokončanje na pol zgrajene glasbene šole, a se je znesek že zmanjšal. Največ denarja, po 340.000 evrov, pričakujejo v letih 2015 in 2016, ko naj bi bila šola končana. Sami morajo zagotoviti 56 odstotkov vrednosti naložbe.