Plinovod Maribor v avstrijske ali italijanske roke?

Danes bodo odpirli ponudbe. V Plinarni bo z morebitnim prenosom koncesije ogroženih 60 delovnih mest.

Objavljeno
07. november 2011 18.13
Posodobljeno
08. november 2011 05.00
Urban Červek, Maribor
Urban Červek, Maribor

Maribor – Za nakup mariborskega plinovodnega omrežja se zanimata avstrijski in posredno italijanski kupec, Energie Steiermark in podjetje Adriaplini. Na razpis se je prijavila tudi Energetika Maribor, zato je mogoče, da bo plinovod tudi po prodaji ostal v mariborskih rokah.

Kdo se je še prijavil na razpis Mestne občine Maribor za nakup približno 200 kilometrov dolgega plinovodnega omrežja s pripadajočo infrastrukturo ter koncesijo za distribucijo zemeljskega plina za obdobje 20 let in kateri ponudnik je najugodnejši bo znano danes, ko bodo na sedežu občine odprli ponudbe.

Pri energetskem podjetju Energie Steiermark iz Gradca in tudi pri Adriaplinu niso hoteli potrditi, da so se prijavili na razpis, tega pa tudi niso zanikali.

»Sporočamo vam, da v skladu s politiko skupine Eni, katere del je naša družba, poslovne strategije ne razkrivamo v medijih,« je zapisal Lorenzo Maina, direktor Adriaplina.

Klaus Barthl, področni vodja za južno in vzhodno Evropo v Energie Steiermark, je povedal, da na to vprašanje noče odgovarjati. Dodal je le, da bo vse jasno danes, ko bo odpiranje ponudb v Mariboru. Iz tega je razvidno, da vsebino razpisa pozna.

Prav gotovo se je na razpis prijavila Energetika Maribor, javno podjetje v občinski lasti, ki so mu mestni svetniki na zadnji seji naložili ali »dovolili«, da se na razpis prijavi. Alan Perc, direktor Energetike Maribor, je javno že povedal širitev dejavnosti na distribucijo plina in možnost nakupa plinovodne infrastrukture.

Ker je energetika v 100-odstotni lasti Mestne občine Maribor, občina pa kupnino nujno potrebuje za zapolnitev proračunske luknje, so se pojavili pomisleki, da se tako ta prikrito zadolžuje.

»Občina prodaja sama sebi plinovod za trikratno ocenjeno vrednost. Očitno nekdo v tem mestu potrebuje 36 milijonov evrov za določene projekte, kredit pa bomo odplačevali občani in občanke,« je na mestnem svetu povedal Stojan Auer iz opozicijske Liste za pravičnost in razvoj. Knjigovodska vrednost plinovodnega omrežja namreč znaša 12 milijonov evrov.

Po drugih ugibanjih bi lahko bila napoved prijave Energetike na razpis samo manever za druge kandidate. Iz poslovnih bilanc je razvidno, da bi bilo 36 milijonov kupnine za Energetiko Maribor veliko. Lani je imelo podjetje ob 45 milijonih evrov prihodkov slaba dva milijona dobička, kar pomeni, da bi z dobičkom v tej višini kupnino poravnali v 18 letih.

Občina Maribor poskuša plinovod na razpisu prodati že drugič. Na prvega, kjer je bila izklicna cena 42 milijonov evrov, se ni prijavil nihče. Zdaj so ceno spustili na 36,1 milijona evrov, poleg te bo pri izbiri pomembno, koliko koncesijske dajatve bo kupec pripravljen plačati občini v 20 letih trajanja koncesijskega razmerja.

Sedanji koncesionar je Plinarna Maribor, v večinski lasti Istrabenz plinov, ki se ji koncesija izteče naslednje leto. Direktor Plinarne Milan Curk včeraj ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali so se na razpis prijavili tudi oni. »Ne bi bilo korektno. Počakajmo na jutri.« Opozoril je, da je Plinarna od koncesije vedno eksistenčno odvisna, saj pomeni distribucija plina njihovo osrednjo dejavnost. Plinarna na sodišču dokazuje, da ji koncesija naslednje leto ne poteče, kot to trdijo na občini, ampak da jim pripada vse do leta 2027.