Uporabno dovoljenje za vrtec "izpuhtelo"

Odpiranje zasebnega vrtca na Dobovcu: v dokumentaciji za predšolsko-šolski objekt pogrešajo bistveni dokument.

Objavljeno
05. maj 2017 18.43
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje - Odpiranje prvega zasebnega vrtca v Zasavju Čarobnega gozda na Dobovcu pod Kumom se sprevrača v sago, ki se vleče že slabo leto. Enajst malčkov bo najbrž še lep čas brez zagotovljenega varstva, saj se je dokument, brez katerega ministrstvo za šolstvo zasebnici ne dovoli odprtja vrtca, izgubil. Uporabnega dovoljenja za objekt, zgrajen pred 35 leti, ni nikjer.
Z objektom, v katerem so generacije otrok z Dobovca zadnja desetletja preživljala predšolska in prva tri oziroma štiri šolska leta, je bilo do lani vse b.p. Težave so se pojavile, ko se je zasebnica Nataša Gruden Pižmoht odločila, da na »pogorišču« javnega odpre zasebni vrtec. Čarobni gozd je registrirala junija 2016 in na Dobovcu odpravila kopico pomanjkljivosti, ki jih zakonodaja zahteva za »nove«, »tolerira« pa v »starih« vrtcih: od namestitve varnostnih vrat, folije, ki prepreči razbitje stekel na oknih do banjice v umivalnici in varnostne ograje pri zunanjih igralih.

Podpisala je tudi najemno pogodbo z lastnico objekta občino Trbovlje in ministrstvo za izobraževanje in šolstvo (MIZŠ) zaprosila za vpis v razvid institucij, ki izvajajo programe za predšolske otroke. V teh dneh je minil že en mesec, kar je ministrstvo za objekt zahtevalo kopijo uporabnega dovoljenja ...

Na občini Trbovlje pravijo, da so takoj, ko jih je najemnica z Dobovca o tem obvestila, začeli s preverjanjem dokumentacije. Del so je od Zgodovinskega arhiva v Celju že pridobili; iz nje jim je uspelo razbrati, da je nekdanja občinska izobraževalna skupnost leta 1981 na oddelek za urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve tedanje skupščine občine Trbovlje podala vlogo za dodelitev uporabnega dovoljenja, iz katere izhaja, da so bile vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu novozgrajenega objekta Osnovna šola Dobovec, odpravljene. Iz zapisnika tudi izhaja, da je komisija za tehnični pregled leta 1980 predlagala takratnemu upravnemu organu občinskega oddelka za urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve, da izda uporabno dovoljenje za objekt OŠ Dobovec z zunanjo ureditvijo, ko bodo odpravljene pomanjkljivosti in ko bo investitor predložil dokumentacijo. Pomanjkljivosti so bile odpravljene, tako da za izstavitev uporabnega dovoljenja, trdijo na občini, ni bilo nikakršnih ovir. Žal lahko le sklepajo, čigava je po 35 letih odgovornost za nastali zaplet.

Dejstvo je, da »dokaznega gradiva« - dokumenta z nazivom uporabno dovoljenje v pridobljeni dokumentaciji ni. Bo pa občina zdaj za izstavitev listine zaprosila upravno enoto. Kljub temu je odprtje vrtca znova prestavljeno za nedoločen čas - vsaj nekaj mesecev. Kar pomeni, da se bo prej izteklo šolsko leto, preden bo Dobovec dobil institucijo z varstvom do 16. ure in možnostjo kosila za vse - predšolske in tudi šolske otroke.

Ministrstvo za šolstvo je sicer šole po državi o vpisu podružničnih šol v razvid obvestilo že pred dvema letoma. Osnovna šola Trbovlje se je takrat obrnila na upravno enoto, ki je pridobila kopije gradbene dokumentacije iz Zgodovinskega arhiva Celje. Na podlagi »arhivskih« podatkov, zapisnika komisije za tehnični pregled novozgrajene OŠ Dobovec in tlorisa zgradbe je, kot zagotavljajo na občini, Osnovna šola vložila vlogo za vpis podružnične šole na Dobovcu v razvid in celo pridobila ustrezno odločbo. Kopijo te dokumentacije je občina predala zasebnici, a niti njihov "lasten" dokaz pristojnih na državi tokrat ni prepričal. Zakonodaja s področja predšolske vzgoje za predšolski oziroma šolski objekt izrecno zahteva uporabno dovoljenje.

Trboveljska županja Jasna Gabrič, ki je mandat nastopila konec leta 2014, odgovornosti za to, da je objekt na Dobovcu brez urejene dokumentacije in dovoljenj še iz leta 1980, ne prevzema, pravi. Tačas ko občina išče »papir«, ki ga zahteva država, dobovški šolarji in učitelji le eno »steno« stran od vrtčevskih prostorov brez uporabnega dovoljenja vsak dan prebijejo po več ur ...